Očekávaná novela tzv. energetického zákona míří zpět do Poslanecké sněmovny. Senát na své poslední schůzi odhlasoval s podporou svého hospodářského výboru a Sdružení místních samospráv SMS ČR několik pozměňujících návrhů, které mají zlepšit ochranu zákazníků před tzv. energošmejdy. Mezi jinými například povinnost dodavatelů doručit zákazníkům informaci o změně ceny či povinnost všech zprostředkovatelů mít pro svou činnost licenci. Pro změny se nakonec vyslovilo všech 59 přítomných senátorů.

 „Jsem velmi rád, že hospodářský výbor a ministerstvo obchodu a průmyslu dalo k našim pozměňovacím návrhům kladné stanovisko a všichni přítomní senátoři následně návrh jednohlasně schválili,“ uvedl Ondřej Doležal z dodavatelské společnosti SforP, která se poradenstvím na energetickém trhu dlouhodobě zabývá a který se značnou měrou zasloužil o to, aby senátoři připomínky k novele vyslyšeli.

Samotnému schválení v Senátu předcházela týdenní velmi intenzivní jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, v jejichž průběhu se ukázala jednoznačná snaha všech zúčastněných hyenismus energošmejdů zastavit. „Na doporučení ministerstva jsme dali naše připomínky do souladu s evropským právem a následně jsme získali kladné stanovisko ke všem navrhovaným změnám. Velice mě potěšilo, když pan ministr Havlíček řekl, že bude svému klubu doporučovat přijetí senátního návrhu,“ popsal Doležal.

Sám předseda Senátu Miloš Vystrčil se na plénu mimo jiné vyjádřil, že návrh zákona, který do Senátu původně dorazil, například nedostatečně upravoval povinnost dodavatelů informovat zákazníka o změně ceny. Návrh počítal jen s tím, že by stačilo informaci zveřejnit na internetu a zákazník by si ji musel sám dohledat. Další změnou k lepšímu je podle Ondřeje Doležala zavedení povinnosti pro dodavatele sdělovat zákazníkům termín ukončení smlouvy. „Je dobře, že se tato úprava do novely dostala, protože termín ukončení smlouvy je zásadní při změně dodavatele a do teď to byl pro zákazníky dost často problém jej zjistit. Vy sice uzavíráte smlouvu na určité období, například 24 měsíců, ale smlouva začíná běžet, až když vám dodavatel začne dodávat, což může být až několik měsíců po podpisu smlouvy,“ vysvětlil Doležal.

Poslanecká sněmovna by se měla vrácenou novelou zabývat na své poslední zářijové schůzi a zatím z předběžných vyjádření vicepremiéra a ministra Karla Havlíčka vyplývá, že i on sám senátní verzi při hlasování podpoří. „Snaha zamezit nekalým praktikám evidentně je, zároveň je však evidentní, že určité zájmové skupiny se snaží boj proti energošmejdům přesunout do roviny plácání prázdné slámy. Úspěch, který jsme v Senátu slavili, byl založen jen na doložení konkrétních případů chování dodavatelů energií k českým zákazníkům,“ poznamenal Ondřej Doležal.

„Pro efektivní boj proti energošmejdům je opravdu třeba, aby byla přijata senátní verze novely, protože obsahuje důležitá z praxe vycházející ustanovení pro ochranu odběratelů,“ uzavřel Doležal.