Porota soutěže hodnotila projekty v kategoriích veřejný a soukromý sektor a udělila i hlavní cenu pro celkově nejlepší projekt. Tím se stalo snížení spotřeby energie v Nemocnici Vranov nad Topľou. Díky projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ročně ušetří 88 000 eur (2,2 milionu Kč) a sníží objem skleníkových plynů o 400 tun.
e-Dome v nemocnici zrekonstruovala tepelné hospodářství a zmodernizovala vzduchotechniku. Zavedený byl také systém energetického managementu a monitoringu provozu technologických zařízení. Celý projekt byl realizován formou EPC, tedy bez nutnosti investice ze strany nemocnice.

„Energetické projekty zrealizované metodou EPC mají tu výhodu, že jsou úspory nejen smluvně garantovány, ale že se také investice splácejí přímo z ušetřených peněz za energie,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
„První místo je pro nás nejen oceněním, ale i závazkem k přípravě dalších takto kvalitních projektů do budoucna. Především nás ale těší, že je spokojený zákazník a že šetří finance nemocnice, která může uspořené prostředky využít na zkvalitnění péče o nemocné,“ doplňuje předseda představenstva e-Dome Radoslav Jakab.
V kategorii veřejný sektor zvítězil projekt rekonstrukce tepelného hospodářství Základní školy s mateřskou školou F. J. Fugy ve Vinném. V rámci kategorie soukromý sektor porotu nejvíce zaujal projekt Národní fotbalový stadion, kde zadavatel hledal nejefektivnější, nejlevnější a zároveň nejekologičtější řešení dodávky tepla, chladu a elektřiny.
„Díky soutěži EFEKTIA poskytujeme vlastníkům budov a dodavatelům možnost zviditelnit projekty energetické účinnosti. Tyto projekty jsou zároveň inspirací pro další následovníky, kteří mají zájem snižovat energetickou náročnost objektů a také zvyšovat vlastní konkurenceschopnost. Těší mě, že kvalita přihlášených projektů byla letos opět o něco vyšší, což jen potvrzuje fakt, že na Slovensku máme velký počet schopných a inovativních realizátorů,“ doplňuje organizátor soutěže a předseda správní rady Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES-SK), Marcel Lauko.
Při využití EPC dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie. Loni například projekty EPC od ENESA uspořily českým obcím a veřejným institucím 215 milionů korun.

ČEZ ESCO byla v soutěži efektu úspěšná i loni. Hlavní cenu získala další dceřiná společnost ENESA za projekt v Nemocnici ve Svidníku, ve které snížily náklady na energie o 192 000 eur (4,9 mil. Kč) ročně.