V květnu loňského roku se skupina firem DELTA Group rozhodla zeptat svých nejdůležitějších klientů, jakou roli pro ně při přípravě stavebních projektů hraje faktor udržitelné výstavby, zapracování koncepce green line do svých objektů a jaké je jejich stádium připravenosti plánovat své budoucí  budovy jako inteligentní budovy, které jsou již od první myšlenky projektovány s ohledem na celý životní cyklus budovy a zohledňují komplexně strategii udržitelnosti.

Celkem se podařilo získat odpovědi od jejich dvaceti nejvýznamnějších klientů napříč Rakouskem, Českou republikou, Slovenskem i Ukrajinou na tři základní otázky. Výsledky potvrdily domněnku společnosti, že ekologické stavby budou na vzestupu.

Mezi prvních pět nejdůležitějších faktorů, které vnímá investor nebo developer při přípravě projektu za důležité, se zařadil aspekt partnerské projektové kultury, strategie udržitelnosti, uživatelský komfort, životní cyklus projektu a workshopy ve smyslu „Builders Academy/Akademie pro vlastníky budov“.

Těchto pět aspektů vítězí napříč všemi odvětvími, ve kterých se DELTA svých klientů dotazovala, ať už to byli investoři a jejich budovy určené pro sektor zdravotnictví, vzdělávání, nakupování a zábavy, budovy pro průmysl, logistiku a administrativu či bytovou a rezidenční výstavbu.

Životní cyklus budov a partnerství

Například u investorů z oblasti zdravotnictví a farmacie hrál jednoznačně nejvyšší roli faktor životního cyklu budovy, a to celých 8,4 bodů z maximálně možných 10.

Naopak třeba partnerská projektová kultura byla jednoznačně vítězným aspektem s 9,7 body u klientů připravujících projekty v oblasti projektů pro bydlení a rezidenční výstavby a vysoko hodnocená 9,3 body u klientů z oblasti průmyslu a kancelářských budov.

Investoři bytové výstavby patří na druhé místo mezi ty, co silně zohledňují aspekt strategie udržitelnosti a životní cyklus budovy s hodnocením 8,3. Zejména v Rakousku je velmi silně státem podporován koncept green roof tzv. zelených střech pro nově vznikající projekty bydlení. Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR dodává, že reálným důkazem toho je projekt bytového komplexu Schichtgründe, který DELTA dokončila a předala uživatelům vloni na jaře.

Environmentální, sociální a ekonomické aspekty v souladu

Dotazovaní klienti a naši respondenti společnost také velmi příjemně překvapili výsledkem, že by průměrně akceptovali navýšení zřizovacích nákladů o 12 %, v případě, že by tím bylo dosaženo snížení nákladů na provoz nemovitosti po dobu celého životního cyklu, což je pro nás hmatatelný signál posilujícího udržitelného smýšlení o budovách i v hlavách zadavatelů, investorů a developerů.

Jako nejprogresivnější v oblasti akceptace zvýšených zřizovacích nákladů ve prospěch inteligentních budov se projevili investoři z oblasti hotelnictví, wellness a zdravotnictví, kteří by byli ochotni akceptovat 16-20 %.

Mezi nejčastější odpovědi na otázku, co je pro klienty v oblasti green buildings a strategie udržitelnosti pro budovy ještě obzvláště důležité, patřily odpovědi typu: energetická účinnost, redukce technologií budovy, regionální dodavatelé, skladování dešťové vody, flexibilní využití budovy, větší důraz na oddělitelnost stavebních materiálů a správná rovnováha mezi udržitelností, hospodárností a vstřícností k uživatelům.

Erik Štefanovič výsledky komentuje slovy, že nám klienti dávají jasný signál, že DELTA Group jde správným směrem, tím, že se rozhodla maximálně prosazovat zelenou architekturu a principy inteligentních budov do stavebních projektů. Jsme si vědomi, že stavebnictví spotřebovává cirka 40 % energie a ohleduplnost k přírodě je jedním ze stěžejních pilířů naší firemní filozofie.

Více k tématu udržitelnosti v pojetí společnosti si můžete přečíst na: https://www.delta-group.cz/green-line/