Laserový systém BIVOJ je ve své výkonnostní třídě rekordmanem. V tomto roce se jedná již o jeho druhý světový rekord. Při konverzi do druhé harmonické frekvence se na něm podařilo vygenerovat pulzy o vlnové délce 515 nm s energií vyšší než 68 J při opakovací frekvenci 10 Hz, což v tuto chvíli znamená světově nejvyšší střední výkon v oblasti vysokoenergetických laserů (> 1 J) s vysokým středním výkonem.

Vědcům z Centra HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, se ve spolupráci s britskými partnery z Central Laser Facility STFC UK povedlo v pilotním experimentu vygenerovat pulzy na druhé harmonické frekvenci laseru BIVOJ (515 nm) s energií větší než 68 J při opakovací frekvenci 10 Hz. Po teplotní stabilizaci LBO krystalu klesla vlivem nerovnoměrného zahřátí energie během pár minut na 62 J. „Obě dosažené hodnoty znamenají nový světový rekord ve své třídě a předpokládá se, že budou v dohledné době opět překonány, protože v experimentech laserový systém BIVOJ pracoval jen na 75 % výkonu“, komentuje událost vedoucí týmu Vysokoenergetické deskové lasery Martin Divoký.

Laserový systém BIVOJ využívá k dosažení vysokého průměrného výkonu technologii kryogenního chlazení. Jedná se o pulzní nanosekundový diodami čerpaný pevnolátkový laser, který se výkonnostně řadí do kW třídy. Na konci ledna 2021 překonal BIVOJ svůj vlastní rekord z roku 2016, když na něm bylo stabilně dosaženo energie 145 J na 10 Hz, tj. téměř o 40 % více než před pěti lety.

„Gratuluji týmu Martina Divokého k dalšímu světovému úspěchu. Je evidentní, že diodově buzené výkonové lasery s kryogením chlazením typu BIVOJ otevírají zajímavé možnosti pro nové aplikace laserů, např. pro zpracování materiálů ve vodním prostředí, optické čerpání zesilovačů ultraintenzivních laserových systémů, i k základnímu výzkumu interakce laserového záření s hmotou,“ říká Tomáš Mocek, vedoucí Centra HiLASE, a doplňuje „Už teď se těším na výsledky budoucích uživatelských experimentů na zelené (515 nm). Náš další výzkum a vývoj laserového systému BIVOJ se zaměří zejména na zlepšení kvality vlnoplochy svazku pomocí metod adaptivní optiky a na kompenzaci nežádoucího jevu depolarizace vznikajícího při vysokých výkonech v zesilovacích discích.“