Na virtuálním summitu TrustInTech Summit 2021, který pořádala společnost Huawei 2. prosince 2021, vystoupil Chou Ťin-lung, senior viceprezident společnosti Huawei a prezident Huawei Digital Power, s projevem na téma „Budování nízkouhlíkové, inteligentní společnosti pomocí technologických inovací“. Chou uvedl: „Během následujících 30 až 40 let budeme nadále svědky prosazování inteligentních a nízkouhlíkových technologií. Inteligentní přístup vyžaduje digitální technologie, zatímco snižování uhlíkové stopy vyžaduje technologie výkonové elektroniky. S postupem těchto trendů se světový energetický průmysl změní ze závislého na zdrojích na technologicky orientovaný.“

NÍŽE JE UVEDEN TEXT PROJEVU CHOU ŤIN-LUNGA

Inteligence a nízkouhlíková technologie jsou dva klíčové trendy budoucnosti

Během následujících 30 až 40 let budeme nadále svědky prosazování inteligentních a nízkouhlíkových technologií. Nízkouhlíková energetika znamená čistou výrobu energie, elektrifikaci spotřeby energie a inteligentní energetické plánování.

Společnost Huawei Digital Power se zavázala integrovat digitální technologie a technologie výkonové elektroniky, rozvíjet čistou energii a umožnit digitalizaci energetiky. Pokračujeme v inovacích v oblasti výroby čisté energie, digitalizace energetiky, elektrifikace dopravy, zelené ICT infrastruktury a integrované inteligentní energetiky a spolupracujeme s našimi globálními zákazníky a partnery na budování nízkouhlíkových domácností, budov, továren, areálů, vesnic a měst. To v konečném důsledku podpoří přechod od nízkouhlíkového světa ke světu s nulovými čistými emisemi uhlíku.

Technologie pro lepší planetu: Rozvoj čisté energie a digitalizace energetiky

Celosvětový energetický sektor již přechází na digitální technologie, díky kterým je energetika stále inteligentnější. Integrací digitálních technologií a technologií výkonové elektroniky využívá společnost Huawei bity ke správě wattů a umožňuje digitální snímání, kontrolu a řízení energetických systémů.

Do budoucna budeme pokračovat v technologických inovacích v následujících oblastech:dugutaluzace

Za prvé, pomůžeme vytvořit nové energetické systémy, které budou primárně využívat obnovitelné zdroje energie. V čínské provincii Čching-chaj jsme již pomohli společnosti Huanghe Hydropower Development vybudovat největší základnu pro výrobu obnovitelné energie na světě, která využívá větrnou, solární a vodní energii. Vedení velmi vysokého napětí slouží k přenosu čisté energie do domácností vzdálených tisíce kilometrů. Například zde umístěná fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,2 GW má více než 5 milionů fotovoltaických modulů o rozloze 56 km2 a ročně vyrobí téměř 5 miliard kWh čisté elektřiny. Tento projekt také zlepšil místní ekosystémy a dokázal, že technologie mohou existovat v harmonii s přírodou.

Za druhé, v oblasti digitalizace energetiky vytvoříme digitální dvojče světa energetiky. Digitální technologie umožní inteligentnější výrobu, přenos, transakce a spotřebu energie.

Za třetí, pomocí digitálních technologií můžeme nově definovat zkušenosti spotřebitelů s řízením a bezpečností elektromobilů. Elektromobily překonávají vozidla na fosilní paliva, pokud jde o zrychlení, stabilitu i bezpečnost. Například desetiminutové nabíjení umožní elektromobilům ujet 200 kilometrů.

Za čtvrté, budeme potřebovat ekologická datová centra a komunikační sítě s nízkými emisemi uhlíku, aby každý watt mohl podporovat více výpočetního výkonu a připojení. Infrastruktura ICT se nakonec stane motorem zelené digitální ekonomiky.

Za páté, díky integrovaným inteligentním energetickým řešením můžeme integrovat zdroje energie, sítě, zátěže a úložiště a vybudovat tak nízkouhlíkové budovy a areály, což sníží náklady na energii a zvýší energetickou účinnost. Ve čtvrti Futian v Šen-čenu již společnost Huawei Digital Power staví svůj nový areál Antuoshan, který bude největším svého typu na světě s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Očekává se, že areál bude otevřen v roce 2022. Po uvedení do provozu bude areál vyrábět 1,5 milionu kWh ekologické elektřiny ročně a jeho roční spotřeba energie klesne z více než 14 milionů kWh na 7 milionů kWh.

K 30. září 2021 pomohla společnost Huawei Digital Power zákazníkům vyrobit 443,5 miliardy kWh zelené energie a ušetřit 13,6 miliardy kWh elektřiny. To odpovídá snížení emisí uhlíku o 210 milionů tun a výsadbě 290 milionů stromů.

Spolupráce na budování nízkouhlíkové a inteligentní společnosti

Před našima očima se rozvíjí velkolepý plán uhlíkové neutrality. Spojme své síly s našimi partnery v průmyslu, a to jak z dodavatelského, tak odběratelského sektoru, s vládami, průmyslovými a normalizačními organizacemi, abychom společně inovovali a přispěli k celosvětovým inovacím v energetice a udržitelnému rozvoji. Společně budeme usilovat o přechod k nízkouhlíkové a inteligentní energetické revoluci, vybudujeme nízkouhlíkovou a inteligentní společnost a budeme usilovat o společný cíl – zelenější a lepší budoucnost!