Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom, jeden ze světových technologických lídrů, a francouzská skupina EDF, světový lídr v nízkouhlíkové energetice, podepsaly dohodu o spolupráci v projektech na rozvoj „čistého vodíku“ v Rusku a v Evropě.

Podle této dohody budou společnosti realizovat společné projekty v oblasti dopravy a dekarbonizace průmyslu. EDF a Rosatom se také dohodly na spolupráci při vývoji nových uhlíkově neutrálních technologií využívajících vodík, který je jednou z cest boje proti změnám klimatu.

Pro Rosatom je vodíková energetika jedním z hlavních směrů rozvoje vědecko-výzkumné činnosti. Ruský jaderný průmysl má velký technologický a vědecký potenciál pro rozvoj základních způsobů výroby vodíku: elektrolytické výroby, která je nejekologičtější metodou, a parního reformování metanu se záchytem CO2. Tyto technologie mají důležitou roli při dosahování cílů Pařížské klimatické dohody a zabránění tomu, aby globální teplota v roce 2100 vzrostla o více než 2 °C.

Skupina EDF v roce 2019 rozšířila své aktivity v oblasti energetické přeměny a založila svou specializovanou dceřinou firmu Hynamics. Tato firma má EDF zařadit mezi lídry ve vodíkové energetice a ve výrobě vodíku pomocí OZE s nízkými emisemi skleníkových plynů.

Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele Rosatomu, uvádí: „Věříme, že vodíková energetika má před sebou velkou budoucnost a vidíme v ní exportní potenciál pro Rosatom díky našim kompetencím a lidskému, technologickému i výrobnímu potenciálu. Rosatom už bezemisní technologie rozvíjí a neomezuje se přitom jen na jadernou energetiku. Jsme připraveni se stát jedním z klíčových hráčů při vytváření celosvětové sítě pro výrobu, skladování, převoz a spotřebu vodíku. Tyto obory mají velký potenciál pro mezinárodní spolupráci. Věřím, že s EDF realizujeme společné vodíkové projekty nejen v Rusku a ve Francii, ale i po celém světě.“

Beatrice Buffonová, výkonná ředitelka EDF pro mezinárodní rozvoj, říká: „Základem naší činnosti je vytváření energetické budoucnosti s nulovými emisemi CO2, která bude chránit naši planetu a zároveň umožní růst sociální a ekonomické úrovně. Nízkouhlíková výroba vodíku je jednou ze základních cest přeměny energetiky. Dohoda s Rosatomem, naším dlouholetým partnerem a jedním z klíčových hráčů v oblasti „čistého vodíku“, ukazuje náš cíl vyvíjet všude po světě nový energetický model s nejmenšími možnými emisemi CO2.“