V roce 1920, tedy přesně před sto lety, Karel Čapek publikoval své drama R.U.R. (Rossum’s Universal Robots). Úspěch této hry byl mimořádný. Čapkova výzva k lidstvu, vyslovená krátce po skončení první světové války, našla odezvu všude, kde bylo R.U.R. uvedeno. Myšlenka výroby umělého člověka se přitom v literatuře objevila již daleko dříve. Karel Čapek však na radu svého bratra jako první užívá pro umělou bytost pojmenování „robot“, odvozené z výrazu slovanského původu „robota“ – těžká, nedobrovolná práce. Tento termín se stal brzy součástí světových jazyků.

Když Karel Čapek napsal R.U.R., byl jistě přesvědčen, že jeho roboti patří do říše fantazie a že se nikdy nestanou skutkem, mohli jsme si přečíst v našem tisku v 50. letech. A taky to, že se automatizace stává v celém světě hlavním, rozhodujícím článkem technického rozvoje. Při jejím zavádění roste produktivita práce dvacetinásobně i více, provozní náklady klesají o 30–50 %, dochází k úsporám mzdových nákladů a také k poklesu nákladů na suroviny, materiál, energii, k snížení počtu zmetků a zvýšení kvality výrobkůByl Karel Čapek fantasta nebo dokázal myslet do vzdálené budoucnosti? Jakou roli hrají a budou hrát roboty v našem životě? Mohou nám pomoci v situacích, jako je nynější epidemie koronaviru? O tom hovoříme s Jindřichem Vaňousem, Country Managerem CZ&SK společnosti KUKA.

Karel Čapek byl reálně uvažující člověk a ne fantasta, což prokázal celým svým dílem. Nosnou osou R.U.R. je konflikt mezi člověkem a civilizací, který nutí čtenáře k přemýšlení o budoucnosti lidstva.   Čtvrtá průmyslová revoluce představuje zásadní zlom v dalším vývoji lidské společnosti. Automatizace výroby, digitalizace, využití internetu věcí, pokročilé technologie a inovace v pravém smyslu toho slova, umělá inteligence, to vše je výzva doby, která vyžaduje nové přístupy a nová řešení, řekl nám Jindřich Vaňous.

Společnost KUKA patří k předním světovým výrobcům robotů. Kde všude mají uplatnění?

Roboty se staly nedílnou součástí našeho života. Neustále se zdokonalují, jsou více univerzální a tím roste jejich využití. Dnes nahrazují lidskou práci nejen v průmyslu, ale i ve službách, dopravě, zemědělství, vědě a výzkumu, zdravotnictví a tak dále.

Pokud chtějí výrobci obstát v mezinárodní konkurenci, tak musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Nasazení robotů je investice, která se rozhodně vyplatí. Důvod? Výkon robota, hlavně v sériové výrobě, je mnohonásobně vyšší než výkon člověka, pracuje nepřetržitě v třísměnném provozu, dodržuje vysokou kvalitu výrobků, provádí si její kontrolu, je energeticky úsporný.

Jaké druhy robotů nabízíte?

Průmyslové roboty od velkých až po malé v desítkách variant a provedení s různou nosností od 2 kilogramů až po 1,3 tuny, dosahem od 500 mm po 4000 mm a pro široké spektrum oblasti použití. Pro vysoké nosnosti je určen robot KR QUANTEC, který je nejprodávanějším výrobkem v rámci produktového portfolia průmyslových robotů KUKA. Od roku 2010 jich bylo dodáno více než 100 000 kusů. Nová generace KR QUANTEC nabízí nejvyšší nosnosti a dosahy ve své třídě na trhu a nastavuje nové standardy kvality a spolehlivosti pro výrobní procesy budoucnosti. Robot se vyrábí ve standardním provedení a speciálních variantách. Mezi jeho přednosti patří modulární systém, maximální flexibilita výkon, varianty robotů, údržba a nízké TCO pro ekonomickou výrobu, o více než desetinu kratší pracovní cykly, nižší spotřeba elektrické energie, snadná instalace a menší počet náhradních dílů.

Dalším úspěšným produktem je robot KR AGILUS druhé generace KR 6 & KR 10. Je to kompaktní šestiosý robot, který je dimenzován pro maximální pracovní rychlosti. Různá provedení, montážní pozice, dosahy a nosnosti z tohoto malého robota dělají modifikovatelného specialistu.

Novou éru senzitivní průmyslové robotiky představuje robot lehké konstrukce LBR iiwa, který je vyspělým produktem pro kolaborativní výrobní procesy budoucnosti. Člověk a robot tak mohou řešit vysoce citlivé úlohy v úzké spolupráci. Vznikají tím nové pracovní oblasti a uvolňuje se cesta pro větší hospodárnost a maximální efektivitu výroby.  

Uveďte, prosím, konkrétní příklady jejich využití v České republice?

Roboty QUANTEC jsou nasazeny v automobilovém průmyslu, hlavně pro svařovací a manipulační aplikace, kde jich je instalováno více než 2500. A také pro lakovny.  Mimo automobilový průmysl nachází uplatnění v širokém spektru oblastí použití. V ČR patří k zajímavým aplikacím manipulace sudů a přepravek v pivovarech nebo použití v nemocnicích na radiodiagnostiku, kde se díky tomu pacienti nemusí bát ležení v tunelu. Robot QUANTEC také během veletrhu MSV 2018 frézoval sochu československého prezidenta T. G. Masaryka.

Roboty AGILUS se díky své vysoké rychlosti a kompaktním rozměrům implementují do stovek různých manipulačních a montážních buněk, zejména u výrobců komponentů pro automobilový průmysl. Zajímavou referencí je použití tohoto typu jako robotického barmana v Karlových lázních nebo robotického someliéra v Cyberdogu v Nových Butovicích. 

Kolaborativní roboty LBR jsou používány všude, kde je nutná spolupráce robota s člověkem. Průkopníkem v nasazení těchto robotů jsou automobilový průmysl, vědecké instituty a univerzity. V ČR významně pomáhá s vývojem nových kolaborativních aplikací Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky – CIIRC.

Roboty mají významnou roli ve flexibilitě firem. Můžete to více konkretizovat?

V praxi jde o to, aby výrobci měli možnost se rychle přizpůsobit poptávce trhu a dosáhnout souladu s ním.  Znamená to nahrazení nepružných modelů takovou úrovní řízení, která dříve nebyla možná. Přitom flexibilita se netýká jen technologií, ale celého organizačního rámce. Nicméně, technologie jsou v centru transformace. Znamená to být rychlejší nejen ve výrobě, ale v rámci celé organizace. Uplatnění robotů v této souvislosti přináší ulehčení fyzicky náročné práce zaměstnancům, úsporu lidí a možnost jejich převedení na jinou práci s vyšší přidanou hodnotou, větší výkonnost výroby, vyšší konkurenceschopnost a preciznost.

Aby to vše bylo možné, nevystačíme pouze s roboty jako stroji, ale potřebujeme k tomu různé aplikace a sofistikované techniky.  Společnost KUKA v tomto vychází zákazníkům vstříc, pokud se nemýlím?

Máte pravdu. Nedodáváme pouze roboty, ale podle přání zákazníka i potřebné softwary. Na míru dodáváme v případě potřeby technologické pakety s rozsáhlou výbavou od robotů a volitelného softwaru přes kombinaci robotů s nástroji a softwarem až k plně vybaveným robotům s nástroji, kabeláží, řídicím systémem procesů a technologickým softwarem.

Roboty KUKA pracují efektivně, hospodárně a s velkou přesností, jsou také výjimečně přizpůsobivé, takže je možné v případě některých procesů provést změny v konstrukčním plánu i během výrobního procesu.

Jedinečnost našeho sortimentu dokazují mobilní platformy KUKA omniMove, které umožňují dopravu materiálu ve výrobní hale s přesností +/- 0,5 milimetru při plném zatížení. Potřebný pohyb zajišťují všesměrová kola využívající technologii Mecanum, která umožňují pojezd v jakémkoliv směru a rovněž otáčení na místě.

V této souvislosti bych doplnil, že KUKA vyvinula různé prototypy mobilních robotických systémů, z nichž asi 50 bylo testováno u společností z různých oblastí průmyslu. Platforma KMR (KUKA Mobile Robotics) zahrnuje všechny čtyři základní součásti, které mobilní robotický systém vyžaduje, aby využil plně svých výhod: mobilní platformu, inteligentní navigační systém + SW, flexibilního robota a výkonný řídicí systém s intuitivním ovládáním

Flexibilní řešení, které umožní požadovanou mobilitu, senzitivitu a bude schopné integrace do stávajícího výrobního prostředí, by mělo mít modulární strukturu umožňující i montáž robotů a tím vytvořit skutečně autonomní řešení. Tyto vysoce specifické požadavky může splnit pouze kombinace sofistikovaných technik, do nichž je možné jednoduše integrovat software, je výhodou, když je od jednoho dodavatele.

Koupit robota je jedna věc, tou druhou je umět ho využívat. Jak to řešíte?

Robot je stroj jako každý jiný, a proto potřebuje profesionální obsluhu, pravidelný servis a údržbu. Certifikované školení poskytuje KUKA College Zdiby, na Slovensku školicí centrumKUKA College Bratislava. V kurzech se zájemci naučí ovládat a programovat robota a mnoho dalšího. Servis a další služby zákazníkům poskytujeme nonstop 365 dnů v roce.

V současné době nelze pořádat akce pro větší počet zájemců, nicméně stále platí, že štěstí přeje připraveným. Jak je tomu v případě KUKA?

Podle mého jsme dobře připraveni i na tuto alternativu. Naši specialisté jsou k dispozici firmám, které využívají naše roboty, prakticky kdykoli. Jsme s nimi v kontaktu a lidově řečeno za chodu řešíme online vzniklé problémy. Pro všechny zájemce o robotiku pořádáme od počátku dubna e-learningy a webináře s našimi odborníky. Stačí se zaregistrovat k digitálnímu portálu a získat přístup k bezplatnému školení na školicím portálu KUKA College. E-learningy jsou zaměřeny na základy robotiky, seznámení se s KUKA smartPAD a na mastering robota KUKA, webináře na jejich praktické využití, programování, získání informací o standardizovaných buňkách a tak dále. Více informací k webinářům a e-learningům na: https://www.kuka.com/cs-cz/services/kuka-college/online-trainings

Žijeme v čase koronavirové epidemie. V této souvislosti se stále více hovoří o uplatnění robotů ve zdravotnictví. Jak proběhlo v médiích, jsou roboty KUKA zkoušeny například v Nemocnici Na Bulovce.

Je tomu tak. Roboty mají ve zdravotnictví a v pečovatelských službách velmi široké uplatnění. Využití se nabízí při dezinfekci prostor, přepravě materiálů, ale i pacientů, v laboratořích, operačních sálech, při rehabilitaci, podávání léků. V minulém roce KUKA představila na veletrhu MEDICA senzitivní a Kolaborativní robot s označením LBR Med, což je celosvětově první robotický systém, který byl certifikován pro integraci do medicínského výrobku. Robot má speciální povrch, který je biokompatibilní a odolný proti korozi. Vnitřně vedená připojení splňují další důležitý bod při dodržování hygienických norem v kancelářích, klinikách a operačních sálech. Při jeho vybavení potřebnými nástroji a programem lze KUKA LBR Med využít například při endoskopii, diagnostice rakoviny hrudníku nebo biopsii. Uplatnění je možné i při řezání kosti nebo k fixaci kostí šrouby. Všech sedm citlivých os robota je založeno na technologii lehkých robotů LBR od firmy KUKA, čímž jsou dány možnosti jeho široké aplikace v lékařství. Takže roboty budou stále častěji pomocníky lékařů.

Rád bych se na závěr vrátil ke Karlu Čapkovi a jeho odkazu. Myslím, že člověk a robot nejsou nepřátelé, ale partneři. Vývoj pokročilých technologií bude tuto závislost dále prohlubovat ku prospěchu lidstva jako celku.

Více informací na: www.kuka.com