Na otázky odpovídá Cyril Svozil, jednatel společnosti Fenix Trading

Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých společností v České republice. Od počátku vsadila na užití elektrické energie. Co Vás k tomu tehdy motivovalo? 

S rozpadem komunistického bloku zůstala Československu jako jedna z mála výhod poměrně robustní a výkonná elektroenergetická soustava. Byla budována především pro potřeby těžkého průmyslu a již v roce 1990 bylo jasné, že tento sektor očekává mohutný propad, takže vznikne velký prostor pro nárůst zcela podhodnocené spotřeby obyvatelstva.

Takže to byla správná volba?

Ano, tento předpoklad vyšel na sto procent!

Když byste se ohlédl zpět, jak se společnost vyvíjela do dnešní podoby?

Ve stručnosti od orientace na zahraniční trhy v roce 1993 až po export do 70 zemí v roce 2019, přes vybudování holdingové struktury a zahraniční akvizice v 8 státech. Od prodeje výrobků a služeb až po prodej ucelených řešení v rámci energetického konceptu FENIX v roce 2020!

Zpočátku jste vyráběli sálavé topné panely. Nezůstalo však jen u nich. Aktuální katalog výrobků včetně příslušenství, který je na webových stránkách společnosti, jich představuje několik stovek. Které jsou ty hlavní?

K původním výrobkovým řadám ECOSUN – sálavé panely, ECOFLEX – nástěnné konvektory, ECOFLOOR – topné kabely a rohože a ECOFILM – topné folie se připojil i vlastní vývoj regulační techniky a později akumulačních bateriových úložišť.

V jakých oborech nacházejí uplatnění?

Převážně v bytovém sektoru, některé výrobky však mají své uplatnění i v zemědělství, průmyslu, při ohřevu venkovních ploch včetně sportovišť či vinic, a také například v sakrálních stavbách.

Kde všude se s nimi můžeme setkat?

Prakticky kdekoliv!

Konkurence v oboru je velká. Obstát na trhu znamená to mít nejen kvalitní výrobky, které je třeba inovovat a současně se věnovat výzkumu a vývoji. Řešíte vše vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?

Částečně ve vlastní režii, pokud se jedná o vývojové projekty, potom ve spolupráci se specializovanými firmami a vědeckými pracovišti.

Využití obnovitelných zdrojů energie je velkou výzvou, jak jste na ní zareagovali?

Již v roce 2012 jsme si na střechy našich objektů instalovali FVE tak, abychom získali jasné a nezkreslené informace o jejich provozu a posoudili možné synergie s našimi produkty. Vyvrcholením tohoto projektu se potom v roce 2015 stal energetický koncept FENIX, kde se úsporná plně elektrifikovaná budova stává aktivním prvkem smart grids a cca 30-50 % vlastní spotřeby si vyrobí pomocí vlastní hybridní  FVE.

Jednou z odpovědí na aktuální výzvy zřejmě byl vznik technologické společnosti AERS, která se zabývá projekcí, výrobou a instalací bateriových stanic SAS a domovního modulárního bateriového úložiště AES 10-50 kWh. Můžete nám ho představit?

Od roku 2016 jsme do Holdingu Fenix zařadili specializovaný start-up AERS – jehož hlavním cílem bylo vyvinout a dodávat domovní bateriová úložiště AES a velkokapacitní průmyslová řešení SAS. Výhoda obou je využití 100% energie vyrobené z FVE v objektu, záloha při výpadcích energie, snížení a regulace maxim odběru a u SAS i vyřešení tzv. mikrovýpadků.

Výroba elektrické energie je jedna věc, tou druhou je její efektivní využití.  Výrobky se stále nižší spotřebou jsou cesta do budoucnosti, jejíž součástí v průmyslu i budovách je správná regulace. Kolik energie se dá jejím prostřednictvím ušetřit?

Výhodou elektrického sálavého vytápění a elektrických spotřebičů obecně je právě jejich přesná, levná a dokonalá regulovatelnost. Úspory energie snadno dosahují 30-40 %.

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zániku. Souhlasíte s tím?

Naprosto, tuto větu dokonce obsahuje naše firemní desatero!

Jaké novinky chystáte v nejbližším období?

Plné úsilí nyní věnujeme našemu energetickému konceptu Fenix, spolu s ČVUT a s vybranými partnery dokončujeme realizaci projektu CAMEB – RD v nízkoenergetickém standardu jako součást smart grid  při zajištění maximálního vnitřního komfortu a kvality vnitřního prostředí (na snímku).

Ústup od fosilních paliv a přechod na čisté zdroje energie staví řadu domácností před volbu, jaké technologie využít. Které jsou hlavní argumenty pro elektřinu a tím i výrobky se značkou Fenix takříkajíc od sklepa až na půdu?

Dnes je již jisté, že pokud neuděláme nějakou fatální chybu (např. nerealizací dostavby JE Dukovany a Temelín), potom se elektrická energie i u nás stane jediným čistým energonositelem, navíc s velkým podílem výroby z obnovitelných zdrojů a s minimální zahraniční závislostí! Žádný jiný druh energie takový potenciál nemá!

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2021