Velkoobchodní zákazníci mohou od února nakupovat naftu s 15% příměsí HVO nebo klasické produkty s bezemisním certifikátem.

ČEPRO aktivně hledá další obchodní příležitosti v rámci změn spojených s přechodem na nízkoemisní energetiku v dopravě. Od února proto spouští prodej dvou nových produktů – motorové nafty s příměsí 15 % HVO (s obchodním názvem Diesel Optimal Pro) pro velkoobchodní zákazníky a pohonných hmot s bezemisním certifikátem o úspoře CO2 pro velkoobchodní i karetní zákazníky.

„Stále rostoucí cíle v oblasti snižování emisí otevírají možnosti pro mnohem zajímavější skladbu alternativních paliv na českém trhu. Proto nabídneme našim zákazníkům směs motorové nafty s garantovaným obsahem 15 % HVO a motorová paliva s redukcí CO2,“ říká Jan Duspěva, generální ředitel Čepra.

Nasazení motorové nafty s 15% příměsí HVO vychází ze skandinávské inspirace. Zde je podobný produkt nabízen již téměř deset let. Tamní analýzy potvrzují, že použití 15 % HVO snižuje spotřebu paliva až o 5 %, zvyšuje výkon motoru a točivý moment až o 4 % ve srovnání s konvenční naftou, prodlužuje dobu skladovatelnosti paliva i životnost motorového oleje. Zároveň zlepšuje výkon a spolehlivost motoru v chladném počasí, snižuje hluk motoru a vytváří až o 20 % nižší emise skleníkových plynů a také nižší emise dusíku, částic a uhlovodíků. „Optimal Diesel Pro je určený pro velkoobchodní zákazníky, kteří chtějí využívat produkt bez příměsi klasické biosložky a s lepšími kvalitativními parametry než normální motorová nafta, anebo jsou provozovatelem čerpací stanice a mají zájem o zavedení prémiového produktu s výše uvedenými vlastnostmi,“ dodává Jan Duspěva. Palivo bude dostupné na terminálech v Hněvicích, Bělčicích a Loukově.

Kromě toho zavádí ČEPRO paliva s redukcí CO2 z výroby pohonných hmot pro dopravní účely. Redukce CO2 bude mimo jiné kompenzována certifikáty vycházejícími z ticketů UER. Tyto certifikáty budou vydané společností ČEPRO a ověřené společností SGS jako nezávislou autoritou. Produkt je určený především velkoobchodním a karetním zákazníkům, kteří chtějí vykázat úsporu emisí skleníkových plynů z výroby klasických fosilních pohonných hmot používaných pro dopravní účely. To se jim může hodit třeba ve výběrových řízeních, pro které musí splnit podmínky úspory CO2. Zákazník, který projde nezávislým auditem, získá certifikát o účasti v projektu, následně každý měsíc vyúčtování o prodaných bezemisních palivech a na konci roku certifikát o celkovém ročním nákupu bezemisních paliv, včetně zprávy o ověření úspory emisí od SGS.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Je velmi kvalitní syntetický produkt, který vylepšuje vlastnosti motorové nafty. Výsledná směs odpovídá normě pro využití běžné motorové nafty. HVO se vyrábí standardními rafinerskými procesy (hydrogenace a izomerizace). Výsledkem jsou chemicky čisté parafinické uhlovodíky (parafiny a izo-parafiny). Je méně chemicky nebezpečný než běžná motorová nafta, má výrazně jednodušší chemické složení, neobsahuje toxické aromatické či cyklické uhlovodíky a prakticky neobsahuje síru.

Ve srovnání s klasickou fosilní motorovou naftou má HVO výrazně lepší cetanové číslo (60 až 70 jednotek), nižší emise, lepší spalování, menší tvorbu úsad, lepší protikorozní vlastnosti, bezpečnostní hledisko – zpravidla vyšší bod vzplanutí (nad 70°C). Oproti motorové naftě s obsahem FAME má menší tendenci vázat vzdušnou vlhkost, nepodléhá biologickému rozkladu a má lepší oxidační vlastnosti. Fosilní nafta s obsahem HVO je vhodná i pro dlouhodobé skladování a použití v dieselových záložních agregátech.