Přední světový výrobce pneumatik Nexen Tire zveřejnil svou první zprávu o udržitelnosti. Nastiňuje v ní udržitelné postupy společnosti i environmentální, sociální a ekonomické výsledky v roce 2019. Zároveň rozšiřuje svou politiku společenské odpovědnosti a to i směrem k dodavatelům.

Nexen chce touto zprávou poskytnout všem svým akcionářům konzistentní a transparentní informace, zdůrazňující jeho dlouhodobý závazek k udržitelným postupům. Zpráva o udržitelnosti je založena na standardech Global Reporting Initiative (GRI) i Cílech udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs).

K dosažení své firemní filozofie Nexen identifikoval své tři základní hodnoty – výzvu, kreativitu a spolupráci. Zpráva o udržitelnosti obsahuje finanční výsledky společnosti podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS), jakož i firemní etiku, pracovní a lidská práva, EHS (životní prostředí, zdraví a bezpečnost) a odpovědnost dodavatelů na základě standardů společenské odpovědnosti firem neboli tzv. CSR.

Právě v oblasti CSR Nexen rozšířil svou politiku společenské odpovědnosti o pravidla nákupu přírodního kaučuku z regionů zahrnujících jihovýchodní Asii a Afriku připojením ke Globální platformě pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). Firma je rovněž součástí projektu Carbon Disclosure Project (CDP), jehož cílem je řídit a snižovat dopad uhlíku na životní prostředí. Například v roce 2019 dokázal Nexen rapidně snížit množství odpadu generovaného dvěma ze svých hlavních závodů v Koreji a recyklovat zdroje o 97,2 procent.

Nexen se snaží být společensky odpovědný i v České republice. Žatecký závod letos spustil Nadační fond na ochranu životního prostředí na Žatecku a jeho okolí. V loňském roce podepsali zástupci společnosti s vybranými středními školami technického charakteru dohodu o vzájemné spolupráci. Na jejím základě si může každá ze škol v rámci takzvaného „Nexen Programu“ za přidělenou částku vybavit pracovní dílny a nakoupit komponenty do výuky, například měřicí přístroje nejrůznějšího charakteru.

„Na základě našich 78letých zkušeností jsme odhodláni realizovat aktivity CSR a vytvářet sociální hodnotu prostřednictvím neustálých inovací a výzev,“ řekl Travis Kang, globální ředitel společnosti Nexen Tire.

Zpráva o udržitelnosti 2019/20 je k dispozici ke stažení na webových stránkách Nexen Tire na adrese http://www.nexentire.com/international/company/csr_report/.

O Nexen Tire

Jihokorejská společnost, založená v roce 1942, je světovým výrobcem pneumatik se sídlem v Yangsanu v provincii Jižní Kjongsang a v Soulu. Společnost patří mezi nejrychleji rostoucí výrobce pneumatik na světě. Má více než 500 obchodních zastoupení ve 137 zemích na celém světě a tři výrobní závody – dva v Koreji (Yangsan a Changnyeong) a jeden v Číně (Čching-tao). Svůj čtvrtý závod postavila u Žatce v průmyslové zóně Triangle v České republice, který v roce 2019 spustil provoz. Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky s vyspělou technologií a špičkovým designem pro osobní vozidla, SUV a lehké nákladní automobily. Společnost se zaměřuje také na výrobu pneumatik UHP s využitím nejmodernějších technologií. Své výrobky dodává jako originální díly pro řadu světových výrobců automobilů. V roce 2014 společnost jako první výrobce pneumatik na světě získala čtyři nejprestižnější ceny za design. Více informací naleznete na webu http://www.nexentire.com/cz/.