Společnost Schneider Electric, světový lídr v energetice a automatizaci, získala prestižní mezinárodní cenu enerTic za zelenou a digitální technologii. Její řešení pomohlo společnosti E.ON zlepšit zabezpečení, spolehlivost a účinnost sítě. V oceněném projektu byl stávající rozváděč vysokého napětí na bázi neekologických a vysoce emisních plynů SF6 (fluorid sírový) nahrazen novým udržitelným rozváděčem využívajícím ekologické a digitální technologie od Schneider Electric. Pro možnost řízení distribuční sítě vysokého a nízkého napětí zahrnoval projekt modulární hardwarovou a firmwarovou platformu Easergy T300 RTU a dále připojené snímače teploty a vlhkosti jako součást architektury EcoStruxure.

Největší švédský distributor elektřiny, společnost E.ON, chce snížit emise skleníkových plynů a stát se do roku 2025 energetickou společností bez spotřeby fosilních paliv. Proto zahájil ve švédském městě Norrköping pilotní projekt, jehož podstatou je nahrazení rozváděčů používajících SF6 jako spínací a izolační médium za použití inovativní technologie Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM technology od Schneider Electric.

SF6 je skleníkový plyn přispívající ke globálnímu oteplování výrazně více než CO2. Tento plyn je značně rozšířený v odvětví vysokého a velmi vysokého napětí. Současné i budoucí předpisy urychlují přijetí alternativních řešení, které pomohou snížit dopad činnosti této oblasti na životní prostředí. Přitom na trhu již existují dostupné technologie, které SF6 neobsahují a mají obdobné vlastnosti jako tradiční rozváděče založené na SF6 . Nová zelená a digitální technologie společnosti Schneider Electric je obsažena v odpínači AirPacT a řadě rozváděčů vysokého  napětí SM AirSeT. Obě zařízení využívají inovativní spínače s vakuovou komorou  a čistou  izolaci v hermeticky uzavřeném vzduchovém prostoru.

„Jsme rádi, že náš projekt s firmou E.ON uspěl v ceně enerTIC, hodnotící společnosti, které se zavázaly k inovacím, efektivitě a udržitelnosti,“ uvedla Martina Tomé, viceprezidentka divize Power Systems ve společnosti Schneider Electric Iberia. „Stejně tak jsme hrdí na to, že jsme byli schopni pomoci společnosti E.ON s naší novou udržitelnou technologií při prosazování plnění jejich závazků v oblasti klimatu.“

Udržitelnější, bezpečnější a spolehlivější elektrická distribuční síť

Rozsah pilotního projektu zahájeného společností E.ON zahrnuje kromě nového řešení rozváděče bez fluoridu sírového, také modulární hardwarovou a firmwarovou platformu

Schneider Electric pro správu distribučních sítí vysokého a nízkého napětí s názvem Energy T300 RTU. Zahrnuje rovněž připojené snímače teploty a vlhkosti patřící do architektury EcoStruxure.

Rozváděč Schneider Electric bez SF6 ušetří 2,4 kg fluoridu sírového, což je ekvivalent 56,4 tun CO2. Tím splňuje očekávání společnosti E.ON týkající se respektu k životnímu prostředí. Řešení dodané Schneider Electric také splnilo očekávání ve smyslu interoperability s již nainstalovaným zařízením a bezpečnosti. Jedná se o důležitý aspekt, protože rozvodny vysokého napětí jsou umístěny v blízkosti veřejných prostor nebo uvnitř budov.

E.ON nyní, kromě udržitelnější distribuční sítě bez skleníkových plynů, lépe kontroluje své distribuční sítě. To mu umožňuje včasně detekovat poruchy, optimalizovat operace údržby i provozní náklady a zvýšit spolehlivost v celé síti. „Řešení od Schneider Electric nás nejvíce oslovilo komplexností digitální technologie bez využití SF6,“ uvedla Kim Sunnerberg, technická manažerka společnosti E.ON, a dodala: „Architekturu EcoStruxure a novou technologii bez SF6 vnímáme jako skvělou příležitost pro budoucnost.“

Oceňovaná technologie: inovace, efektivita, udržitelnost

Řešení společnosti Schneider Electric eliminuje náklady na recyklaci SF6,nebo jiných plynů, a snižuje náklady na údržbu a výměnu zařízení. Kromě toho, díky připojení digitálního zařízení, které splňuje standardy komunikace a kybernetické bezpečnosti pro dálkové nebo místní ovládání, pomáhá zajistit spolehlivé a nepřetržité napájení. Spínací technologie vysokého napětí společnosti Schneider Electric bez SF6 již dříve získala dvě ocenění za SM AirSeT: cenu IF Design Award a prestižní cenu Industrial Energy Efficiency v kategorii Energetická ekonomika, kterou uděluje Hannover Messe. Tato technologie byla také zařazena mezi Top10 inovací podle Innovation for Cool Earth Forum (ICEF).

Ilustrační foto Schneider Electric