Společnost Schneider Electric, lídr v oblasti digitální transformace hospodaření s energiemi a automatizace, byla vyhlášena jako nejudržitelnější korporace na světě. Obsadila první místo v každoročně publikovaném prestižním žebříčku sestavovaném společností Corporate Knights, jež se zaměřuje na udržitelné jednání firem.

„Jsme hrdí a vděční, že nás společnost Corporate Knights umístila na první místo svého žebříčku,“ říká Jean-Pascal Tricoire, CEO Schneider Electric, a dodává:  „Vnímáme to jako velké povzbuzení pro náš tým i partnery a jako obrovské uznání našeho více než patnáct let trvajícího závazku zasadit se o ekologičtější a inkluzivnější společnost. Udržitelnost je cesta, o kterou se přičinili naši zaměstnanci, partneři, dodavatelé, klienti a komunity, v nichž působíme. Toto ocenění náleží každému z nich.“

Skok z loňského devětadvacátého na letošní první místo v žebříčku Global 100 Most Sustainable Corporations podtrhuje dlouhodobou pozornost, kterou Schneider Electric věnuje environmentálním a sociálním tématům.

„Otázka udržitelnosti má dvě strany,“ říká Gilles Vermot Desroches, viceprezident pro udržitelnost Schneider Electric. „V prvé řadě děláme maximum, abychom šli příkladem s našimi vlastními postupy a prostředím. Soustředíme se také na to, abychom byli součástí řešení, která v této oblasti poptává klient. Udržitelnost vytváří hodnoty, zlepšuje výkon, podporuje inovace a rovněž zvyšuje naši atraktivitu jako zaměstnavatele.“

Letošní žebříček Corporate Knights posuzoval vice než 8 000 společností, jejichž příjmy přesahují 1 miliardu dolarů. Mezi hodnotící faktory patřilo například množství energie generované z obnovitelných zdrojů či odpadu. Letos bylo zahrnuto i společenské hledisko – nabídka nemocenských dovolených, diverzita ve vedení firmy a investice do tzv. čistých řešení.

Společnost, která sídlí v Torontu, rovněž ocenila sílící zaměření Schneider Electric na nabídku produktů a služeb, které klientům umožňují lépe i bezpečněji využívat a kontrolovat energii.

„V posledních desetiletích se Schneider Electric zaměřil na datová centra, uchování energie a energetické zdroje a na poskytování chytrých řešení, která pomáhají dosahovat elektrifikace, energetické efektivity a obnovitelnosti. Z této oblasti pochází 70 % příjmů společnosti, přičemž Schneider 73 % svých investic opět vkládá do udržitelných řešení,” říká Toby Heaps, CEO Corporate Knights. „Silnou stránkou Schneider Electric je také podpora rasové a genderové diverzity, šetrné využívání zdrojů a bezpečnost.”

Společnost Schneider Electric patří mezi první korporace, které přijaly zásady environmentálního, sociálního a podnikového řízení. V minulých patnácti letech svůj závazek k udržitelnosti dodržovala a opakovaně na sebe zvyšovala nároky. Poslední krok ke zrychlení udržitelné strategie byl oznámen 25. ledna 2021. Zahrnuje 6 dlouhodobých závazků a 11 zcela konkrétních cílů, kterých má společnost dosáhnout do roku 2025. Dohromady pomohou jak Schneider Electric, tak i podnikům a komunitám, s nimiž společnost pracuje a komunikuje, v oblasti klimatických změn a sociální inkluze. Bližší informace naleznete ZDE.