Už 1. července 2023 vstoupí v účinnost série právních předpisů EU známá pod označením MEPS. Předmětem této regulace jsou nízkonapěťové motory, které budou povinně muset přejít do vyšší účinnostní třídy IE4, která je z hlediska spotřeby elektrické energie podstatně úspornější. Plnění požadavků této skupiny zákonů a směrnic má dle jejich autorů vést k významnému snížení nákladů na energie, což má mít pozitivní dopady i na životní prostředí.

Skupina zákonů a směrnic MEPS (Minimum Energy Performance Standards) pro nízkonapěťové motory se na půdě Evropské unie připravuje už od roku 2009. Pro většinu motorických výkonů v rozmezí 0,75 kW až 1 MW je momentálně nařízena povinná účinnostní třída IE3. Kvůli balíčku MEPS budou jejich výrobci ale už od 1. července muset přejít na vyšší standard IE4, který se vyznačuje nižší spotřebou elektrické energie. To se dotkne nejen výrobců v Evropě, ale i těch, kteří na evropský trh dodávají výrobky z Asie, Ameriky či Austrálie a Oceánie.

„Tvrdé jádro“ pod tlakem nových pravidel

Nové požadavky se dotknou tzv. „tvrdého jádra“, tedy motorů s výkonovým rozsahem 75–200 kW 2p, 4p a 6p. To se týká i provedení, které pokrýval již předchozí krok, avšak vyjma Ex a brzdových motorů. Směrnice pamatuje i na motory provozované s měničem kmitočtu, což může do určité míry zkomplikovat situaci na trhu. Spotřebitelé si musí hlavně dát pozor na konkurenční zápas, v jehož důsledku se na trhu objevují „speciální“ motory pro měniče kmitočtu. Ty se od standardních DOL liší pouze upraveným popisem na štítku. Tyto výrobky ve většině případů nesplňují ani původní požadavky z roku 2011.

Výjimku do poloviny roku 2029 dostaly naopak náhradní motory. Jejich uživatelé tak mohou do jednoznačně specifikovaných zařízení (např. kompresorů) instalovat motor, který je identický s původním. V takových případech odpadá povinnost respektovat nejnovější znění směrnice.

Ač nové předpisy MEPS nabydou účinnosti až v červenci, důležitou roli sehrávají už nyní. V mnoha ohledech pomáhají zemím naplňovat cíle z ranku zvyšování energetické účinnosti a souběžného snižování emisí oxidu uhličitého. Zvýšení účinnosti motorů v zemích EU a EHS zaznamenané od roku 2011 lze přičítat právě probíhajícím pracím na této unijní legislativě.

ABB má v nabídce i třídu budoucnosti IE5

Technologická společnost ABB již své zákazníky učí, jak generovat energetické úspory. Motory ABB jsou navrženy tak, aby vyjma místních požadavků MEPS odpovídaly i mezinárodním normám IEC. Společnost má v nabídce standardní indukční motory v nadstandardním rozpětí výkonového rozsahu od 2,2 kW do 1 MW.  Svým zákazníkům umožňuje i koupi výrobků z účinnostní třídy budoucnosti IE5 na bázi progresivního konceptu synchronního reluktančního motoru.

Více informací lze najít na webových stránkách: ABB IE5 SynRM and Drives (global.abb)

ABB svým zákazníkům mimo jiné umožňuje spočítat si vlastní úspory. K tomu mohou využít některé z kalkulaček úspor dostupných na webových stránkách společnosti.

  • Optimalizátor
  • ABB Drive and Motor Selector
  • EnergySave Calculator – Software tools | ABB