Odpovídá a radí Marek Bláha, jednatel společnosti IVT Tepelná čerpadla:

■ Vidíte nějaký problém v nové zářijové vlně?

Problémy vidím dva. Prvním je zhoršení podmínek pro novostavby rodinných domů, což vedlo k zahlcení energetických specialistů žadateli, kteří chtěli stihnout podání podle starých podmínek. Druhým je zvýšená podpora tepelných čerpadel země/voda s plošnými kolektory, což je správně protože vykazují nižší emise a delší životnost než vzduchová čerpadla, ale nesmyslně se ta podpora netýká těch samých tepelných čerpadel, která místo kolektoru využívají vrty. Ty jsou přitom stejně efektivní a ekologické jako plošné kolektory.         

■ Je dotace na tepelné čerpadlo pro nízkopříjmové domácnosti dostatečná? Je reálné pořídit čerpadlo a veškerá doprovodná zařízení pro výměnu starého kotle za nový zdroj za cca 150 000 Kč?

Po odečtení dotace (kotlíkové), která je po některé nízkopříjmové domácnosti poměrně vysoká, lze za tyto peníze čerpadlo pořídit. Doporučuji však nepořizovat si ta nejlevnější tepelná čerpadla, ale spíše ta dražší. Ta totiž využívají kvalitnější komponenty a mají tak výrazně nižší spotřebu elektřiny. V praxi to znamená, že za ta nejlepší tepelná čerpadla zaplatíte u běžného domu ročně za elektřinu klidně i o 10 000 Kč méně než u těch nejlevnějších čerpadel, která se u nás prodávají.

■ Kdy začít připravovat žádost, podklady pro ni apod., chci-li podat v září mezi prvními?

Nemá smysl to odkládat, ale začít s tím hned, jak budou známé podmínky, které je potřebné splnit. A to se již děje.

■ Kdy se obrátit na firmu dodávající tepelná čerpadla? Před žádostí o dotaci?

Dodavatel tepelného čerpadla by měl být u celého procesu hned na začátku, aby vybral vhodné čerpadlo a posoudil, jestli je možné čerpadlo v domě rovnou využít, nebo se bude muset třeba upravit topný systém. Event. zda by bylo vhodné přistoupit k dalším úpravám domu a kombinovat dotace na více opatření, např. zateplení či výměnu oken apod.

■ Bude dost čerpadel? Vyplatí se o dotaci žádat a mít čerpadlo?

Ano, podařilo se nám navýšit výrobní kapacity, a i když obrovský zájem o naše čerpadla stále trvá, stabilizovaly se termíny dodávek. Máme k dispozici tepelná čerpadla vzduch/voda IVT AIR X s dodáním na podzim 2023 a většinu sortimentu tepelných čerpadel země/voda IVT EQ a IVT GEO 600 máme skladem.

A určitě se vyplatí, protože bude konečně možné získat dotaci na výměnu plynových kotlů starších dvaceti let za tepelná čerpadla, na kterou mnoho lidí čekalo. Také bude významně navýšena dotace na tepelná čerpadla země/voda s plošným kolektorem, která bude nově o 40 % vyšší než na vzduchová čerpadla. Cílem je více podpořit ekologická tepelná čerpadla s nižší spotřebou elektřiny, nižšími emisemi a výrazně delší životností. My máme dlouhodobou zkušenost s těmito čerpadly. Jedna z prvních instalací země/voda u nás, čerpadlo IVT FOCUS 20 je v provozu od roku 1993 v Roztokách u Prahy a je stále plně funkční. Za dobu provozu ušetřilo 1 380 000 Kč v porovnání s elektrickým kotlem (cena elektřiny 0,47 až 2,96 Kč/kWh). A nové IVT EQ spotřebuje ještě o 20 % méně elektřiny. Podle poslední statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu, nese více než 41 % u nás nainstalovaných zemních tepelných čerpadel značku IVT. Ta je tak s velkým náskokem největším dodavatelem této úsporné a spolehlivé technologie.