Jelikož teploty jsou stále extrémnější, poptávka po chlazení vnitřních prostor se dostává stále více na pořad dne. Společnost Bezpečný vzduch nabízí řešení produktem Oxycom, který na principu adiabatického chlazení nejen zajišťuje příjemnou teplotu, ale navíc díky němu dochází k úsporám energie. Chlazení velkých prostor nebylo nikdy jednodušší a úspornější!

V horkých dnech je stále aktuálnější téma efektivního ochlazování vnitřních prostor. S rostoucími cenami energií jsme však všichni nuceni zvažovat co nejšetrnější řešení, a takové poskytuje právě společnost Bezpečný vzduch se svým produktem Oxycom. Jeho fungování je založeno na nové dvoustupňové generaci adiabatického chlazení, a tím se z něj stává dokonalý společník pro udržitelné chlazení, které šetří energii i finance.

Princip fungování spočívá zjednodušeně v tom, že se vzduch chladí pomocí vypařování vody, čímž dochází ke snížení teploty vzduchu. V adiabatickém chlazení je vzduch nasáván do chladící jednotky a prochází přes mokré odpařovací prostředí. Když vzduch prochází tímto mokrým prostředím, dochází k vypařování vody a tím odebírání energie = tepla ze vzduchu. Výsledkem je ochlazený vzduch, který je pak použit k chlazení prostorů nebo zařízení. Vše vychází z přírodních zákonů, Oxycom jednoduše využívá princip vypařování vody k ochlazení vzduchu.

Jedná se o energeticky efektivní a ekologickou alternativu k tradičním metodám chlazení, jako je například kompresorové chlazení. Pomáhá snižovat spotřebu energie a zároveň redukovat emise skleníkových plynů. Pro správné fungování je však zcela klíčové zvážit a dobře nastavit všechny proměnné (je nutné zahrnout i faktory jako co se vyrábí, je třeba něco chladit/tavit apod.). Produkt Oxycom je tak každému zákazníkovi nastaven na míru přesně dle konkrétní situace a jeho prostor.

Adiabatické chlazení vyžaduje méně elektrické energie než tradiční chladicí systémy jako je kompresorové chlazení. Nepotřebuje chladící kompresor nebo chladivo, což může snížit energetickou spotřebu. Jedná se o ekologickou alternativu s o 90 % nižší spotřebou energie.

Použití adiabatického chlazení může výrazně snížit energetickou spotřebu, šetřit náklady a přispívat k ochraně životního prostředí. Udržování příjemného pracovního prostředí navíc motivuje zaměstnance k větší produktivitě, o čemž se přesvědčila třeba i společnost BMI-Thegon. Jejich zaměstnanci měli ve vysokých teplotách v halách problémy se soustředit, zejména u starších strojů navíc docházelo k výpadkům. Díky instalaci Oxycomu například zaznamenali v letních měsících až o 15°C nižší teploty ve výrobních halách. Došlo tedy k optimalizaci pracovního prostředí a společnost zaznamenala spokojenost zaměstnanců i lepší pracovní výsledky.

Více informací na www.bvchlazeni.cz