Dne 25. ledna 2020 vstupuje v platnost zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, který nově upravuje postup naplnění povinnosti energetických specialistů absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání. Níže je společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k novému způsobu naplňování povinnosti aktualizačního průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a odst. 5 zákona č. 3/2020 Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

*

Společné stanovisko Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k zahájení nového způsobu naplňování povinnosti aktualizačního průběžného vzdělávání energetických specialistů podle paragrafu 10a odst. 5 zákona č.3l2o2o Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do průběžného vzděláván í energetických specialistů.

Dne 25. ledna 2020 vstupuje V platnost zákon č. 3/2o2o Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 3/2020 Sb.“), který nově upravuje postup naplnění povinností energetických specialistů absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání podle § 10a (dále jen ,,průběžné vzdělávání“) v období do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (viz přechodná ustanovení). Ve výše uvedeném tříletém období musí energetický specialista získat potřebný počet kreditů účastí na vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání zařazených do systému průběžného vzdělávání …

Více na https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/prohlaseni-k-prubeznemu-vzdelavani-energetickych-specialistu–252526/ Publikováno 29.1.2020