Jak zvyšovat energetickou účinnost v České republice bylo téma semináře, který se konal 29. května 2018 v Praze. Seminář zorganizovalo společně s Evropskou komisí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Semináře se zúčastnili odborníci v oblasti zvyšování energetické účinnosti, kteří informovali o inovativních nástrojích, které v zahraničí využívají pro zvyšování energetické účinnosti a konkrétních způsobech, jak je lze podporovat.

Zkušenosti s různými formami podpory zvyšování energetické účinnosti na semináři představili odborníci z Německa, Francie, Rakouska a Velké Británie. Mezi účastníky byli zástupci státní správy i soukromého sektoru a celkem se semináře zúčastnilo přes šedesát osob.

Závěry z workshopu ke 4 oblastem: 1) Fond energetických úspor a inovativní finanční schémata, 2) Podpora energetické účinnosti na individuální úrovni, 3) Podpora energetické účinnosti prostřednictvím měst a obcí, 4) Dobrovolné dohody jsou na: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energetickou-ucinnosti-se-v-praze-zabyvali-odbornici-z-ruznych-zemi-evropske-unie–237610/ Publikováno MPO 20.7.2019