Teplárenské sdružení České republiky ocenilo křišťálovým komínem ekologizaci kotle K13 v ostravské Elektrárně Třebovice a kotle K5 v Teplárně Olomouc společnosti Veolia Energie ČR. Odborná komise je vyhodnotila jako nejlepší projekty roku 2019 v kategorii snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Veolia získala letos desátý křišťálový komín za svoje teplárenské projekty a je tak neúspěšnější firmou této soutěže. Díky masivním investicím klesly emise v Olomouckém a Moravskoslezském kraji o stovky tun ročně.

 „Jde o významné a náročné projekty, které pomáhají zlepšovat životní prostředí, proto nás ocenění velmi těší. Jen za posledních 10 let jsme do modernizace a ekologizace našich provozů investovali 8,4 miliardy korun. Výrazně jsme tím snížili dopad výroby tepla a elektřiny na životní prostředí v regionech, kde působíme. Například u tuhých znečišťujících látek přinesla opatření v Olomouci mezi roky 1995 a 2020 pokles emisí o 98 %. Díky Teplárenskému sdružení se o těchto projektech více mluví a veřejnost tak může vnímat velký pokrok v ekologizaci teplárenství i jeho společenský přínos,“ uvedl Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Ekologizace parního kotle K13 o jmenovitém parním výkonu 220 t/h v ostravské Elektrárně Třebovice, která patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku, začala v roce 2017 a stála 537 milionů. Součástí ekologizace byla denitrifikace kotle spojená s rekonstrukcí spalovací komory z tavicí na granulační, výstavba odsiřovací jednotky a úprava stávajícího komínu keramickou vyzdívkou. Emise díky této investici klesly o stovky tun ročně. Množství oxidů dusíku a oxidu siřičitého vypouštěných do ovzduší z kotle K13 se snížilo o více než 70 procent a množství prachu (TZL) o třetinu.

V Teplárně Olomouc společnost Veolia Energie ČR úspěšně ukončila v roce 2019 ekologizaci svého fluidního kotle K5 o jmenovitém parním výkonu 188,5t/h. Ekologizace započala v roce 2017 a její součástí byla realizace technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin, zároveň proběhla úprava stávajícího komínu. Emise kotle jsou nyní nižší u oxidů dusíku o 26 %, u SO2 o 58 % a u tuhých znečišťujících látek o polovinu oproti výchozímu stavu před zahájením ekologizace kotle.

Oba kotle díky těmto projektům splňují v předstihu budoucí přísné požadavky EU na emise ze stacionárních zdrojů tepla. „Hodnotící komisi tyto projekty zaujaly zejména proto, že dále významně snižují emise při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro tisíce domácností a další odběratele tepla v obou uvedených městech,“ sdělil mluvčí Teplárenského sdružení České republiky Pavel Kaufmann.

Vedle hlavního ocenění v kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“, se do užší nominace dostal rovněž projekt společnosti Veolia Energie ČR v kategorii „Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem“ a to projekt připojení dalších čtyř hal v průmyslové zóně Ostrava Hrabová.

Do užší nominace pořadatel v 5 kategoriích vybral celkem 17 nejzajímavějších loňských projektů. Vyhlášení vítězných projektů a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Ceny vítězům předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela, který uvedl: „Je potřeba ocenit ty, kteří dokážou dotáhnout do konce nové projekty a posouvat obor dopředu. Jsem velmi potěšen, že hodnotných projektů není málo a máme stále z čeho vybírat.“

Od roku 2002 získalo prestižní ocenění již 65 teplárenských projektů. V dosavadní historii soutěže zatím nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (10), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (7), skupinou ČEZ a Plzeňskou teplárenskou (po 6 oceněních).

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu.

Skupina Veolia Energie ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro  325 tisíc domácností a 200 průmyslových klientů. Energetické služby poskytuje také objektům
z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích České republiky. Na výrobě tepla a elektřiny se ve firmě Veolia Energie ČR a dceřiných společnostech podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín,
13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí.

Obr. Elektrárna Třebovice