Dekarbonizace, snížení energetické náročnosti a důraz na obnovitelné zdroje, recyklaci plastů a pokročilá biopaliva. To jsou základní oblasti rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol do roku 2030, která se společně s mateřskou skupinou ORLEN mění z tradiční, petrolejářsky zaměřené firmy na multienergetickou společnost. Mezi hlavní projekty této strategie patří plánovaná výstavba paroplynové kogenerační teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova, rozvoj nabídky alternativních paliv na čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku, recyklace plastů, výroba pokročilých biopaliv a rozvoj vodíkové infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu, i nákladní silniční a železniční přepravu zboží. Ve všech vhodných oblastech bude dál realizována digitální transformace společnosti, do které ORLEN Unipetrol hodlá investovat do roku 2030 až pět miliard korun.

 „Chceme-li změnit svět, musíme se změnit my sami. Jako jeden z pilířů české ekonomiky vnímáme svou zodpovědnost za energetickou a petrochemickou budoucnost České republiky. Přestože ropa bude v příštích letech nepostradatelnou surovinou – zejména pro chemický průmysl – je nezbytné již dnes hledat, nacházet a hlavně realizovat nová, moderní a především ekologická řešení, kterými tuto závislost postupně nahradíme. Máme konkrétní plán aktivit na toto desetiletí a díváme se ještě dále. Do doku 2050 chceme být emisně zcela neutrální. Toto je náš příspěvek k lepšímu Česku, Evropě i celé planetě,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Rafinérský segment – stabilní produkce

Skupina ORLEN Unipetrol předpokládá, že objem fosilní složky v prodaných produktech klesne z pěti milionů tun za rok na 4,4 milionů tun ročně. Objem pokročilých biopaliv dosáhne 0,2 milionů tun ročně. Půjde o paliva vyrobená na principech cirkulární ekonomiky zpracováním odpadních plastů nebo odpadů organického původu.

Petrochemický segment – 15 % výroby z recyklovaného plastu

Poptávka po petrochemických produktech globálně roste, a proto skupina ORLEN Unipetrol vidí v tomto segmentu značný potenciál svého rozvoje. Tento potenciál je připravena využít produkcí moderního vysokohustotního polyetylenu v nové polyetylenové jednotce PE3 a zavedením nového produktu dicyklopentadienu (DCPD), který bude od konce roku 2022 vyrábět v nově zbudované výrobní jednotce. Díky těmto a dalším projektům zaměřeným na petrochemizaci vlastní produkce skupina ORLEN Unipetrol zvýší svou celkovou petrochemickou produkci z 0,9 na 1,4 milionů tun ročně. Až 15 procent celkové produkce polymerů bude tvořeno z recyklace plastového odpadu.

Energetika – dekarbonizace výroby a prodej elektrické energie

V energetickém segmentu se ORLEN Unipetrol bude pokračovat v dekarbonizaci svých energetických zdrojů. Společnost postupně nahrazuje dosavadní uhelné teplárny novými paroplynovými jednotkami a solárními zdroji. Projekty s klíčovým potenciálem zahrnují i plánovanou výstavbu nového kombinovaného paroplynového zdroje v Záluží u Litvínova, který by v následujících letech mohl nahradit dosluhující teplárnu T700, energetické srdce největšího chemického areálu v České republice. Celkový roční objem produkce elektrické energie by se zvýšil téměř čtyřikrát na 2 500 GWh, což by společnosti umožnilo být nejen spotřebitelem, ale také prodejcem elektrické energie.

Maloobchod – zvýšení tržního podílu a vysoký podíl alternativních pohonů

V maloobchodním segmentu je ORLEN Unipetrol aktivní prostřednictvím své sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN, která je v Česku největší a na Slovensku nejrychleji rostoucí sítí. Do její expanze a průběžné modernizace ORLEN Unipetrol každoročně investuje zhruba jednu miliardu korun. Do roku 2030 plánuje zvýšit počet čerpacích stanic z aktuálních 440 na 570 v Česku a na Slovensku. ORLEN Unipetrol bude na svých čerpacích stanicích nadále rozvíjet komplexní nabídku pohonných hmot, která zahrnuje vedle standardních i alternativní paliva jakými jsou CNG, LPG, elektrická energie a nově také vodík. Do roku 2030 chce ORLEN Unipetrol umístit dobíjecí stojany na 230 čerpacích stanicích a vodíkové plnicí stojany na 28 čerpacích stanicích v Česku a 26 na Slovensku. I nadále bude ORLEN Unipetrol rozvíjet svůj úspěšný občerstvovací koncept Stop Cafe. Ten se nyní společně s doplňkovým prodejem podílí na celkových maržích sítě Benzina ORLEN dvaceti čtyřmi procenty. V roce 2030 to bude třicet pět procent.

Vodíková budoucnost – dvacet osm čerpacích stanic a dvě vodíková distribuční centra

ORLEN Unipetrol bude rozvíjet také své aktivity v oblasti vodíku jako nositele energie pro využití při výrobních procesech, v energetice a dopravě. Letos vybaví vodíkovými plnicími stojany první dvě čerpací stanice v Praze na Barrandově a Litvínově. Další stanice budou následovat v Brně a Plzni. Do roku 2030 ORLEN Unipetrol plánuje vybavit těmito stojany 28 čerpacích stanic. Vodíková infrastruktura pro silniční dopravu tak bude k dispozici ve velkých městech a na významných dopravních tepnách České republiky, čímž bude zajištěno napojení Česka na infrastrukturu okolních zemí. V Litvínově a Neratovicích ORLEN Unipetrol plánuje zřídit dvě vodíková distribuční centra a zpřístupnit vodík mimo jiné i železniční dopravě. V těchto dvou lokalitách bude bezemisní a nízkoemisní vodík i vyrábět. Kromě tradiční výroby vodíku z ropy bude vodík vyrábět také elektrolýzou vody a membránovou elektrolýzou využívanou v chemických procesech za pomocí obnovitelné elektrické energie