S ohledem na stále narůstající naléhavost uhlíkové neutrality roste poptávka po nízkouhlíkových a ekologických datových centrech. Společnost Huawei, přední poskytovatel digitální infrastruktury, hodlá na nadcházejícím veletrhu MWC 2022, který se bude konat od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně, představit své energeticky úsporné prefabrikované modulární řešení datového centra.

Při řešení problémů, kterým čelí tradiční datová centra, se tato společnost drží konceptu „modulární + inteligentní“ konstrukce a mění architekturu, chlazení, provoz, údržbu a napájení datového centra tak, aby bylo možné vybudovat zjednodušená, ekologická, inteligentní a bezpečná datová centra nové generace. Řešení společnosti Huawei je široce využíváno při výstavbě ekologických a nízkouhlíkových datových center a pomáhá operátorům dosáhnout cílů uhlíkové neutrality a optimalizovat výkon datových center.

Vybudování datového centra nové generace ve čtyřech krocích

Větší rozsah digitálních služeb nutí datová centra rozšiřovat infrastrukturu a komplikovat architekturu. Výstavba, nasazení, provoz i správa jsou časově a pracovně náročné. Provozovatele trápí dlouhá doba výstavby, vysoká spotřeba energie, náročná údržba a provoz a nízká spolehlivost tradičních řešení datových center.

Prefabrikované modulární datové centrum proto představuje ideální řešení. Stavební režim připomínající stavebnici LEGO umožňuje flexibilní konfiguraci a sestavení různých modulů. Datová centra lze rychle vybudovat i rozšířit, což zkracuje dobu výstavby a snižuje náklady. Toto řešení lze rychle uplatnit ve velkých datových centrech, která vyžadují časté škálování, zejména v datových centrech dopravců.

Společnost Huawei vypracovala čtyři kroky, které mají pomoci při plánování, výstavbě a správě inteligentních a ekologických datových center nové generace, mezi něž patří úpravy architektury, chlazení, provozu a údržby a také napájení.

  1. Úpravy architektury: V současné době se prefabrikovaná modulární datová centra stala oborovým standardem. Modulární a prefabrikovaný přístup umožňuje zjednodušit dodávku a zkrátit stavební cyklus z více než 18 měsíců na méně než šest. To splňuje požadavky na nutnost rychlého spuštění služby. Prefabrikované modulární datové centrum společnosti Huawei má 97% míru montáže a během výstavby nedochází k produkci odpadních tekutin, plynů ani pevných odpadů. Spotřeba vody a míra tvorby odpadů při stavbě se snižuje o 80 %, míra využití je vyšší než 80 % a emise uhlíku při výstavbě se snižují o 90 %, čímž je dosaženo ekologické výstavby po celý životní cyklus.
  2. Úpravy chlazení: Většinu elektrické energie v datovém centru spotřebuje chladicí systém, a proto se snaha o úspory energií a snižování emisí zaměřují právě na něj. Digitální technologie iCooling společnosti Huawei a její řešení nepřímého odpařovacího chlazení, které maximalizuje využití volných zdrojů chlazení, snižují hodnotu indikátoru energetické efektivity (PUE) datových center o 8 až 15 %.
  3. Úpravy provozu a údržby: Prefabrikované modulární řešení datového centra společnosti Huawei je vybaveno digitálním inteligentním řešením provozu a údržby, který umožňuje autonomní provoz a údržbu datových center. Tím dochází ke snížení nákladů na provoz a údržbu přibližně o 35 %. Kromě toho zdokonalené a inteligentní řízení kapacity zlepšuje využití zdrojů datového centra přibližně o 20 %.
  4. Úpravy napájení: Aby bylo možné vyhovět požadavkům na rostoucí množství služeb, musí datová centra nové generace používat standardizované a modulární konstrukce, které jim zajistí vysokou spolehlivost a stabilitu. Proto se pro napájení a chlazení klíčových zařízení používají konstrukční řešení N+1, N+X nebo dokonce 2N, aby tak bylo dosaženo vyšší úrovně zabezpečení. Prefabrikované modulární řešení datového centra Huawei, založené na koncepcích „více křemíku, méně mědi“ a „více lithiových baterií, méně olověných“, a také na prediktivní údržbě založené na umělé inteligenci, využívá záložních zdrojů s vysokou energetickou hustotou a účinností, a vizualizovaným způsobem následně řídí všechny články napájecího a distribučního systému. Tím se pasivní údržba mění na údržbu proaktivní. Tato opatření zajišťují nepřetržitý a stabilní provoz datových center.

Chcete-li získat další informace o prefabrikovaných modulárních řešeních datových center společnosti Huawei, navštivte její stánek: 1H50, FIRA GRANT VIA hala 1, od 28. února do 3. března. Kromě toho můžete 1. března sledovat summit Huawei Digital Power, na kterém se sejdou tvůrci politik, vedoucí představitelé průmyslu a odborníci, aby společně diskutovali o trendech rozvoje ekologických a nízkouhlíkových sítí, inovativních technologiích a osvědčených postupech. Odkaz na živé vysílání summitu je k dispozici na adrese: https://live.huawei.com/mwc/meeting/en/10157.html