Společnost Cisco po dvou letech zkušebního nasazení u vybraných zákazníků představila svůj koncept prediktivních sítí, v němž lze problémy s aplikacemi předpovídat dříve, než nastanou. Softwarové prediktivní nástroje tvořené kombinací technologií a telemetrie vynikají vysokou přesností předpovědí a Cisco je bude dodávat napříč svým portfoliem v integrovaných nabídkách software-as-a-service.

V uplynulých 30 letech se segment IT soustředil na vývoj řešení, která dokážou detekovat problémy v síti a reagovat na ně tak, aby byl zachován výkon a spolehlivost sítě. Dalším logickým krokem je proto předpovídání problémů dříve, než reálně nastanou: vytvoření prediktivních sítí.

Přerušení provozu v důsledku problémů nebo výpadků je jedním z největších problémů podnikových sítí. Jako hlavní problém podnikového IT jej v průzkumu Global Networking Trends Report označila téměř polovina dotázaných. Špatná dostupnost nebo pomalá odezva aplikací, kterou potíže sítí způsobují, se pak negativně promítá do zákaznické zkušenosti a přímo rozhoduje o tom, zda zákazník příslušnou službu bude používat nebo si najde jinou.

Poslední dva roky Cisco pracovala na svého druhu prvním prediktivním analytickém nástroji, který pomůže IT týmům předcházet problémům a zlepšit uživatelské prostředí. Prediktivní sítě Cisco stojí na telemetrických datech z milionů bodů Cisco po celém světě. Telemetrická data doplňují pokročilé analytické techniky a strojové učení. Cisco přitom ladila a testovala prediktivní modely se zákazníky v různých průmyslových segmentech.

Jakmile je nástroj integrován, automaticky se učí, začíná předvídat problémy s uživatelskou zkušeností a navrhuje možnosti jejich odstranění. Zákazníci se mohou rozhodnout, jak hluboko a do jakých segmentů sítě chtějí nástroj zapojit, což jim poskytuje flexibilní možnosti budoucího rozšíření v závislosti na měnících se potřebách.

„Budoucnost konektivity bude záviset na sítích, které dokážou opravovat samy sebe, učit se, předvídat a plánovat,“ řekl Chuck Robbins, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cisco. „Náš výzkum prediktivních sítí probíhal společně se zákazníky a prvním z nich již šetří čas a peníze.“

Další informace o prediktivních sítích naleznete zde a zde.