Obyvatelé Brna se budou moci v centru města brzy setkat s novým typem moderního reklamního nosiče. Tři a půl metru vysoký rondel bude sloužit zejména k prezentaci společenských a kulturních akcí důstojnou a moderní formou, která zároveň respektuje urbanistický styl města Brna. Tím také pomůže přispět ke snížení míry vizuálního smogu v metropoli. Při snaze o vytvoření přirozeného genia loci metropole již řadu let rušivou reklamu omezuje. Nedávno například odstranila stovky komerčních poutačů z historického centra.

Stejně jako řada dalších českých měst se i Brno v posledních letech pustilo do boje s takzvaným vizuálním smogem. Tento termín představuje zamoření veřejného prostoru různým typem rušivé či expresivní reklamy. Při snaze o vkusné sladění reklamních prvků s architekturou města sahá nyní Brno po moderních řešeních.

Jedním z nich je prototyp válcovitého panelu pro víceformátovou reklamu nazvaný nové rondo. Jeho realizaci mají na starosti Technické sítě Brno (TSB), které zajišťují provoz řady reklamních ploch na území města. „Inspirací nám byla podobná ronda umístěná ve Vídni a jiných evropských metropolích. Nakonec jsme zvolili velkoformátovou a podsvícenou reklamní plochu, která se zatím v Brně v tomto formátu nikde nenachází,“ uvádí Pavel Rouček, generální ředitel Technických sítí Brno.

Nový typ reklamního nosiče bude sloužit zejména k prezentování kulturních a společenských akcí. Se dvěma z nich se budou moci Brňané setkat na zrekonstruovaném Mendelově náměstí. „Abychom vyšli vstříc novým ekologickým trendům, navrhli jsme i variantu, u které je podsvícení napájeno z fotovoltaických panelů. Prototyp takového ronda bude umístěn na roh ulic Šumavská a Kounicova,“ dodává Pavel Rouček.

Na tvorbě designu rondelu se mimo jiných podílela i Kancelář architekta města Brna (KAM). „KAM se začala tímto projektem zabývat v souvislosti s odstraňováním reklamních nezasklených plakátovacích rondelů z centra města Brna. Naše kancelář v této souvislosti definovala principiální požadavky na podobu a umístění těchto rondelů, což se protnulo s poptávkou TSB na rozšíření stávajících kapacit,“ popisuje mluvčí KAM Šárka Reichmannová.

V historickém centru bez komerční reklamy

Pokud bude instalace nových rondelů úspěšná, mohly by se podle Pavla Roučka v budoucnu vrátit přímo i do Městské památkové rezervace (MPR). Z té v minulosti Brno odstranilo stovky komerčních poutačů a jeho cílem je tuto část z pohledu vizuálního smogu maximálně kultivovat.

„Městská památková rezervace je mimořádně hodnotným historickým územím se souborem architektonicky významných staveb. Z hlediska památkové péče je MPR oblastí s plošnou památkovou ochranou, která by měla ve městě vytvářet prostor pro vnímání jiných než komerčních hodnot. Proto je na tomto území akceptovatelná pouze propagace kultury a neziskových aktivit. Komerční kampaně jsou v MPR nepřípustné,“ přibližuje Tomáš Koláčný, druhý náměstek primátorky města Brna.

Umístění outdoorové reklamy, ale i poutačů na budovách provozoven, je v centru pro všechny subjekty podmíněno získáním patřičných povolení. Ta se liší v závislosti na typu reklamy, obvykle je však nutné obstarat si povolení stavebního úřadu, který vychází z posudku Odboru památkové péče. Projektový záměr je rovněž vhodné dopředu konzultovat s Národním památkovým ústavem (NPÚ) v Brně. „Pokud jde o pravidla při posuzování vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétního reklamního zařízení, postupuje se obecně dle Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed,“ vysvětluje Andrea Ptáčková z Územního odborného pracoviště NPÚ v Brně. Tento dokument vznikl před pěti lety a jeho smyslem je nabídnout podnikatelům a obchodníkům přehledný návod, jak v centru města legálně umístit svůj vizuální poutač.

Inspirace západními metropolemi

Při snaze o omezení vizuálního smogu se nejen Brno, ale i další česká sídla často inspirují u západních velkoměst. „Do budoucna by bylo jistě žádoucí dosáhnout v centru obdobného stavu, jaký je běžně k vidění v zemích na západ od ČR, kde ani vozy MHD nejsou kompletně polepovány komerčními reklamami a vizuální smog je omezován pouze na nezbytně nutnou míru. Tedy na označení prodejen a krátkodobé umístění informací o probíhající kulturní nebo sportovní akci,“ nastiňuje Tomáš Koláčný.

Právě moderní nosiče v podobě nového ronda mohou k dosažení požadovaného cíle přispět. „Aktuální řešení určitě nejsou konečná, vývoj půjde dopředu neustále. Jedním ze základních problémů je samozřejmě ekonomika toho všeho. Každý reklamní nosič si na sebe musí vydělat. V dnešním době, kdy se reklama pomalu přesouvá do virtuálního světa, je to o to složitější,“ uzavírá Pavel Rouček.