Společnost PRAKAB dodává na trh kabely pro nejrůznější využití již více než sto let. Tato tradiční česká firma, u jejíhož zrodu stál Dr. Emil Kolben, je silným hráčem na poli dodávek kabelů pro energetiku, ohni odolných a ohnivzdorných kabelů, ale také kabelů pro využití v železniční dopravě. Její kabely tvoří součást zabezpečovacích zařízení, která řídí nastavení a bezpečnost dopravních cest. Jde hlavně o semafory, přejezdy či informační systémy v železniční dopravě. Expertíza a know-how umožnily firmě nedávno vyhrát také zakázku dodávek kabelů pro německý Deutsche Bahn. O působení PRAKAB v segmentu kabelů pro železniční dopravu jsme si povídali s  Miroslavem Tesařem, který má tuto oblast ve společnosti na starosti.

Jak vnímáte tuto novou zakázku? Jde určitě o úspěch firmy.

Tato zakázka je velmi důležitá především z hlediska budoucnosti firmy, protože nám umožní být u plánované generační změny – digitalizace zabezpečovacích zařízení a s tím souvisejících modifikovaných typů metalických kabelů. Nové varianty kabelů budou plnit především funkci napájení jednotlivých součástí zařízení. O přenosy dat se postarají především kabely optické. Vzhledem k obrovskému rozsahu železniční infrastruktury je pak velmi důležitý každý detail inovovaných prvků zmíněných zařízení kabely nevyjímaje. A právě u tohoto vývoje metalických kabelů chce PRAKAB být, aby prokázal svoji schopnost být dlouhodobě stabilním dodavatelem nejen pro DB a rozvíjel dál svoji více než stoletou tradici.

Jak bude probíhat zmíněná generační změna probíhat?

V současné době jsou železniční dopravě standardem signální kabely. V budoucnosti se dá ale očekávat změna v požadavcích v souvislosti s digitalizací zabezpečovacích zařízení. Signální kabely, které přenášejí ovládací signály i silovou elektřinu, budou „rozděleny“ na dva typy kabelů a to optické, které budou přenášet data a silové sloužící pro napájení zařízení využívaných k nastavení dopravní cesty. A právě v oblasti těchto silových kabelů vidíme pro PRAKAB velký potenciál.

Budete se podílet i na jiných projektech než je digitalizace zabezpečovacích zařízení?

Určitě. Železniční infrastruktura nejsou jen zabezpečovací zařízení, ale i staniční a nádražní budovy, pro které jsou charakteristické kabely se specifickými definovanými vlastnostmi v případě požáru. Kabelová vedení tak minimalizují negativní vlivy z hlediska šíření ohně, viditelnosti při hašení, vzniku jedovatých plynů nebo v některých případech i zajistilí funkci zařízení, jejichž činnost je i za této kritické situace nezbytná. Kabely těchto provedení máme také v našem výrobním programu a můžeme tak účinně doplnit svojí nabídku metalických kabelů pro drážní infrastrukturu.

Provádí vaše firma vlastní výzkum a vývoj, který vám umožní být připraven na přicházející změny?

PRAKAB neustále usiluje o zlepšování svých produktů. Máme své inovační oddělení, které se věnuje vývoji, a spolupracuje s mnoha vysokými školami a jinými institucemi. Díky tomu všemu dokáže reagovat na nové trendy a potřeby, které se v současné době velmi rychle mění. Jak jsem již zmínil, dochází k digitalizaci drážní infrastruktury, včetně celého systému zabezpečení. Pro kabely to pak znamená postupný přechod na striktně oddělený přenos dat a samotné napájení.

Vývoj v této oblasti má svá specifika, jaká to jsou?

Je potřeba zohlednit několik aspektů, a to rychlost vývoje zabezpečovacích zařízení, rychlost vývoje kabelů a jejich životnost a také kompatibilitu zabezpečovacích zařízení různých generací s příslušným zařízením na lokomotivách a hnacích vozech železničních jednotek. Z těchto důvodů je velmi složité koordinovat vývoj zabezpečovacích zařízení včetně kabelů a současně standardizovat příslušné komponenty – tedy i kabely.

Máte vlastní značku PRAfoRail, představíte nám ji?

V rámci reakce na aktuální vývoj máme připravené soubory kabelů pro použití v zabezpečovacích zařízeních, stanicích, tunelech pod obchodním názvem PRAfoRail. Jsou zde obsaženy kabely již certifikované a schválené pro železniční společnosti v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku a samozřejmě Správu železnic v Česku, ale také kabely navržené podle výše uvedené filozofie a kabely pro vybavení nezbytné infrastruktury drah, například tunely, staniční budovy a celá infrastruktura navazujících staveb a zařízení.

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2023