Prakab Pražská kabelovna chce vzdělávat v oblasti požární bezpečnosti, ve které je špičkou na trhu. V nové školící místnosti bude pro veřejnost pořádat zdarma semináře a školení.

Prakab je největším odborníkem na takzvané ohniodolné a oheň retardující kabely. Ty při požáru přenášejí elektrickou energii a napájí zařízení, která lidem umožňují bezpečný únik z budov. Díky nim fungují požární hlásiče, ventilátory, nouzové osvětlení, klapky, bránící tomu, aby se vzniklý kouř šířil dál, požární výtahy nebo protipožární dveře. Ohniodolné a oheň retardující kabely mají využití všude tam, kde se koncentruje velké množství lidí, a kde tedy hraje požární bezpečnost zásadní roli. Příkladem jsou stavby jako je pražské metro a Tunel Blanka, Obchodní centrum Chodov, O2 aréna nebo Národní muzeum.

Kabelová akademie

Každého čtvrt roku bude mít veřejnost možnost zúčastnit se zdarma školení na téma Požární bezpečnost kabelových tras. „Je určeno pro pracovníky velkoobchodů, elektromontážních firem, techniky činné ve výstavbě, projektanty, investory, architekty i odbornou veřejnost, prostě kohokoliv, kdo by se rád dozvěděl více o těchto speciálních kabelech a jejich vztahu k požární bezpečnosti. Rádi bychom o tomto tématu zvýšili všeobecné povědomí, jak laické, tak odborné veřejnosti,“ doplňuje Ing. Štěpán Laštůvka, Head of FRNC Business Unit ve společnosti Prakab.

Školení bude mít dvě části. Nejprve experti Prakabu seznámí účastníky s problematikou elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární bezpečnosti, konkrétně s požárně bezpečnostními kabely moderní budovy podle technických norem ČSN 73 0895 a EN 50575. Dále zazní téma Systémy se zachováním funkčnosti při požáru, normové a nenormové nosné systémy, které představí pracovníci firmy Kopos Kolín, která vyrábí elektroinstalační úložný materiál.

Zájemci se mohou přihlásit na webových stránkách Prakabu, termíny školení plánuje vypsat na červen, září a listopad. Konat se budou v Praze v sídle kabelovny.

Pro účely pořádání seminářů vytvořil Prakab novou moderní školící místnost. Ta se nachází v historické budově z roku 1921, prostor splňuje všechny požadavky současné doby. Je kvalitně ozvučen, má WiFi připojení, k dispozici je projektor. Součástí školení bude i prohlídka výroby v pražské Hostivaři.

Prakab, který je rovněž předním výrobcem železničních zabezpečovacích kabelů, loni oslavil sto let své existence. V roce 1921 význačný český elektrotechnik a podnikatel Emil Kolben získal většinový podíl v pobočce rakouského podniku SKW a nechal registrovat do dnes užívanou ochrannou známku PRAKAB. Mezi produkty Prakabu patří také instalační vodiče a kabely, kabely pro přenos dat, nebo kabely pro ovládání a elektroniku, které se využívají v průmyslových procesech a elektrárnách.