Letošní unikátní expozice ABB na veletrhu AMPER se tematicky opírala o tři pilíře: smart, digital, sustainable a byla rozdělena do několika sekcí, ve kterých se návštěvníci mohli seznámit s konkrétními možnostmi chytrých, digitálních a udržitelných produktů a řešení.

Smart: pro chytřejší a úspornější města i domácnosti

Největší část expozice byla věnována chytrým řešením pro města i budovy. ABB jimi reaguje na rostoucí spotřebitelskou poptávku po vyšším komfortu bydlení a řešeních, která přináší energetické úspory a zvyšují soběstačnost i bezpečnost.

ABB na veletrhu představil komplexní portfolio chytré elektroinstalace. Zájemci o chytré bydlení ABB se seznámili s řešením ABB-free@home®. Pro rozsáhlejší projekty v oblasti automatizace budov byl prezentován inteligentní systém ABB i-bus® KNX, z jehož portfolia byla na veletrhu představena novinka – ABB RoomTouch®. Jedná se o multifunkční ovládací prvek pro chytré ovládání místností v obytných domech.

Další novinkou na veletrhu byla i domovní videotelefon ABB-Welcome Midi 7“ a v premiéře designová řadu vypínačů a zásuvek Axcent. Ta je reakcí jednak na aktuální trendy interiérového designu, ale také na požadavky udržitelnosti a nadčasovosti. Řada Axcent vyniká použitím autentických materiálů, jako je např. tvrzené sklo, pravá břidlice nebo beton. Unikátem je kompozitní materiál vyrobený z papíru a fenolové pryskyřice.

Digital: pro efektivnější a spolehlivější služby i provozy

ABB představil v této sekci digitální řešení, která umožňují efektivnější, bezpečnější a inteligentnější řízení provozů. Funkce jako monitorování stavu, prediktivní údržba nebo řízení spotřeby energie umožňují zvyšovat produktivitu a bezpečnost při současném snižování nákladů. Součástí expozice byl i snadno programovatelný robot CRB 15000 GoFa s inteligentními senzory, který návštěvníkům názorně předvedl možnosti kolaborativní robotiky.

Dále se návštěvníci seznámili se systémem Ability 800xA. Ten v sobě integruje řešení jako Select I/O nebo xStream engineering, která nabízí zákazníkům úsporu přesahující 30 % provozních nákladů.

Oprávněnou pozornost návštěvníků stánku společnosti ABB na veletrhu si získal plně automatický přepínač zdrojů TruONE. Jeho hlavní výhodou oproti konkurenčním řešením je, že integruje všechny komponenty a propojení nutné pro detekci a přepínání mezi zdroji do jednoho autonomního přístroje. Díky tomu zajistí v případě potřeby rychlý a spolehlivý přechod na záložní energii. Monitorovací a řídicí systém Zenon Energy Edition zase návštěvníky přesvědčil o tom, že spojení tradičních a inovativních řešení zkrátka dobře funguje. Jde o otevřenou platformu, která jejímu uživateli umožňuje spolupráci s dalšími systémy – lze tak jednoduše konkrétní zařízení monitorovat, řídit, plánovat jejich údržbu i provádět sběr, zpracování a vyhodnocování dat.

Sustainable: pro udržitelnou budoucnost

ABB podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Udržitelnost je klíčovou součástí poslání společnosti ABB, proto chyběly ani technologie a inovace, které umožňují snižovat emise CO2 i dopad na životní prostředí.

Jako příklad inovativního produktu lze uvést nízkonapěťový rozváděč NeoGear z brněnského závodu ABB. Jde o revoluční řešení, které generuje významné úspory elektrické energie a navíc přispívá ke zvýšení standardů bezpečnosti. V rámci expozice byl vystaven také ekologický vysokonapěťový a plynem izolovaný rozváděč SafeRing AirPlus.

V sekci věnované pohonům návštěvníci viděli, kde všude přichází dennodenně do kontaktu s elektromotory a frekvenčními měniči, i to, že v průmyslových odvětvích elektromotory spotřebovávají až 70 % celkové energie. Návštěvníci, kteří chtějí zlepšit energetickou účinnost a snížit náklady na energii si mohli spočítat, jakou část nákladů mohou ušetřit používáním frekvenčních měničů ABB.

Odpověď na výzvy, které před nás staví přechod na elektromobilitu, na veletrhu reprezentovala již třetí generace nabíjecí stanice Terra HP. Ta zaručuje výkon nabíjení až 350 kW a je tak ideálním řešením pro společnosti s vlastní firemní flotilou, ale i pro veřejné čerpací stanice a parkoviště.

Zelená expozice ABB

Koncept udržitelnosti ABB se nesl celou prezentaci na veletrhu. Od nabídky tiskovin i v elektronické verzi, výběru lokálních dodavatelů, použití recyklovaných materiálů až po důraz na minimalizaci odpadu. Návštěvníky čekaly i čerstvé bylinky a zelenina od GreeenTech vypěstované pomocí hydroponie, což je projekt, na němž se ABB svými technologiemi podílí.

***

Lidé ještě více šetří ve spotřebě energie a hledají záložní zdroje

Nejvíce respondentů průzkumu veřejného mínění, který realizovala ABB v ČR spolu s agenturou Ipsos, šetří tak, že méně svítí (38 %) a méně topí (38 %). Dlouhodobé řešení, jakým je investice do technologií chytré domácnosti, má nebo zvažuje 7 % domácností.

Na situaci, kdy jsou energie nejen drahé, ale roste i riziko výpadků dodávek, je pak aktuálně připraveno 23 % domácností, které mají záložní zdroje energie. Z těch, kteří aktuálně nemají záložní zdroje energie, je do budoucna zvažuje jako alternativu 18 % domácností, naopak 44 % nikoli.

Mezi těmi, kdo záložní zdroj mají nebo zvažují, dominují v tepelné energii obnovitelné zdroje (OZE) – kamna na dřevo (37 %) a solární ohřev vody (13 %) – naopak u elektřiny se v případě OZE jedná o pouhých 6 % domácností. Nejčastěji jako záložní zdroj elektřiny domácnosti uvádějí akumulační baterie (20 %).

„Ukazuje se, že je v Česku stále velká rezerva v povědomí veřejnosti o možnostech obnovitelných zdrojů v domácnostech. Stejně tak lidé stále dávají přednost osvědčenému šetření, jakým je třeba manuální vypínání spotřebičů. Nové technologie přitom umožňují automatizované řízení spotřeby, třeba prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace, a tím dosahování ještě větších úspor ve spotřebě i emisích,“ komentoval výsledky průzkumu Vladimír Janypka, ředitel ABB Elektrotechnika, a doplnil: „Poptávka nejen spotřebitelů, ale i průmyslu po technologiích snižujících spotřebu a zvyšujících jistotu dodávky se ale stále zvyšuje. Vidíme to v dynamickém nárůstu objednávek a ve zvýšeném zájmu o tyto produkty a řešení i na veletrhu Amper.“

Aktuální průzkum ABB navázal na obdobný prosincový, kde významná část (46 %) veřejnosti byla názoru, že skokový růst cen energií je dlouhodobý jev, za krátkodobý výkyv jej považovalo 22 %.

Výzkum byl realizován na vzorku n=513 respondentů ve věku 18–65 let. Sběr dat probíhal v květnu 2022 prostřednictvím online panelu populace.cz.