Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo rozdělení téměř 170 milionů korun mezi 107 adaptačních projektů pražských městských částí. Návrh zastupitelstvu předložil náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček. Jde o součást širší strategie naplňování cílů Klimatického závazku hl. m. Prahy i Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Drtivá většina ze 107 finančně podpořených projektů bude realizována na území jednotlivých městských částí. Konkrétně budou podpořeny projekty ve 42 městských částech. „Jsem rád, že zastupitelstvo finančně podpořilo zelené projekty městských částí. Pro naplnění Klimatického závazku hlavního města Prahy je naprosto stěžejní, aby se zapojily i jednotlivé městské části. Bez jejich aktivní účasti nemůžeme dosáhnout snížení emisí CO2 v Praze o 45 procent do roku 2030,“ sdělil náměstek primátora Petr Hlubuček.

Návrh na rozdělení 170 milionů na financování projektů zastupitelstvu předložil Petr Hlubuček po jeho odsouhlasení Radou hl. m. Prahy v pondělí 14. června 2021. „Schválení zastupitelstvem bylo posledním krokem, abychom mezi zapojené městské části mohli z rozpočtu uvolnit částku bezmála 170 milionů korun. Konkrétně jde o různorodé projekty modro-zelené infrastruktury, obecně mají přispět k ozelenění prostředí kolem nás, zlepšení veřejných prostranství, nebo pomoci snížit dopady sucha. Těší mě, že řada projektů je v režii malých městských částí a že stále intenzivněji hledají způsoby, jak zlepšit modro-zelenou infrastrukturu na území města a přispět tak k naplňování cílů Klimatického závazku,“ dodal náměstek primátora Petr Hlubuček.

Celkem 29 projektů spočívá ve výsadbě nových stromů a keřů, zatímco dalších 21 počítá s obnovou zeleně a záhonů. 32 projektů se týká revitalizací ploch, obnov cest či městského mobiliáře. V rámci 21 projektů budou realizována řešení na zadržování vody, instalována pítka a mlžítka a další vodní prvky. Posledních sedm projektů se týká energetiky a jejich záměrem je dosáhnout energetických úspor za pomoci instalace fotovoltaických panelů, případně pilotního zavedení chytré sítě smart grid.

Velké změny čekají například Riegrovy sady, oblíbenou lokalitu Pražanů i turistů na území městské části Praha 2. Záměr podpořeného projektu spočívá v rekonstrukci povrchů parkových cest, odvedení srážkových vod do vsakovacích galerií, rekonstrukci stávajících vodních prvků a instalaci nových pítek či vybudování přírodního amfiteátru. Zároveň se počítá s obnovou romantické části parku a demolicí zázemí pro zahradníky. Tato rozsáhlá revitalizace vyjde městskou část přibližně na 37 milionů korun. Ostatní projekty se mají nést v podobném duchu.

Výběr z podpořených projektů jednotlivých městských částí:

 • Praha 1 – výsadba stromů na Jungmannově náměstí;
 • Praha 2 – revitalizace parku nad ulicí Vozová v Riegrových sadech;
 • Praha 3 – obnova uličního stromořadí;
 • Praha 4 – rekonstrukce fontány na náměstí Generála Kutlvašra;
 • Praha 5 – revitalizace zeleně a prostranství na Chaplinově náměstí;
 • Praha 6 – výstavba retenční nádrže na dešťovou vodu v parku Královka a revitalizace výsadby před hotelem Internacional;
 • Praha 7 – výsadba stromů v Schnirchově ulici a v ulici Milady Horákové;
 • Praha 8 – výsadba stromů, nových květných luk a výstavba poldrů pro zadržování vody;
 • Praha 9 – prodloužení parku Přátelství;
 • Praha 10 – revitalizace parku Solidarita;
 • Praha 11 – revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalupkova – Hněvkovského – Květnového vítězství a Jurkovičova – Jažlovická;
 • Praha 12 – instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny na radnici;
 • Praha 13 – revitalizace parků;
 • Praha 14 – stavba parku podél komunikace Českobrodská;
 • Praha 15 – stavba protipovodňových opatření na Botiči;
 • Praha 16 – revitalizace urnového háje a výsadba nových stromů;
 • Praha 18 – výsadba nových dřevin;
 • Praha 20 – obnova Nolčova parku a parku Chvaly;
 • Praha 21 – revitalizace mokřadů Dubínská;
 • Praha 22 – revitalizace Cukrovarského parku.