Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří projekty ve čtyřech oblastech – ochrana ekosystémů, ovzduší, vod a adaptace na změnu klimatu. Počítá jak s podporou výukových programů cílených na školy, laickou a odbornou veřejnost, vzniknout mohou ale i nové televizní dokumenty a rozhlasové pořady, publikace či on-line kampaně. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 15. prosince 2020 a potrvá až do poloviny února příštího roku.

„Výzva Reine je společná pro všechny oblasti podpory, kterým se v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů věnujeme. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat finanční podporu od 130 tisíc do 1,3 milionu korun na jeden projekt, dotace jim pokryje až 90 procent z celkových způsobilých výdajů. Tematicky mají na výběr ze čtyř oblastí – ochrana ekosystémů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, na kvalitu vod a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni. Na každou z těchto oblastí máme vyčleněno 7,8 milionů korun,“ představuje výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Uchazeči mohou volit z celého spektra vzdělávacích ekologických projektů. Prostředky jsou určeny k přípravě konferencí, seminářů, kurzů či školení. Cílit mohou na zaměstnance firem, školní mládež, odbornou i širokou veřejnost. Ve výzvě Reine však nejde pouze o environmentální výukové programy. Podpora směruje také na osvětové projekty, například tvorbu informačních odborných a populárně-naučných materiálů, jako jsou rozhlasové pořady, dokumentární filmy, publikace nebo online vzdělávací kampaně.

Žádosti o podporu mohou zájemci podávat online prostřednictvím Agendového informačního systému AIS SFŽP ČR, a to od 15. prosince 2020 až do 15. února 2021. Ke své žádosti mimo jiné předloží seznam referencí, kterým doloží své zkušenosti s realizací informačních či vzdělávacích kampaní. Vzhledem k nižší alokaci této výzvy a poměrně velkému zájmu ze strany potenciálních žadatelů bude moci jeden uchazeč předložit v každé oblasti nejvýše jednu žádost. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2023.

„Věříme, že se nám podaří podpořit co nejvíce zajímavých projektů, které přispějí k větší informovanosti o ekologických tématech a pomohou formovat pozitivní a odpovědný přístup k životnímu prostředí,“ uzavírá Petr Valdman.

Proč Reine?

Výzva získala svůj název podle norské vesnice Reine, která se nachází na severu země na známém souostroví Lofoty. Původně rybářská vesnice je dnes jedním z nejčastějších cílů turistů, kteří sem míří nejen za překrásnými přírodními scenériemi. Výhled z místní hory Reinebringen na vesnici obklopenou mořem a ostrými vrcholky hor patří mezi vůbec nejznámější obrazy Norska. Samotné Lofoty se nachází asi 100-200 kilometrů za severním polárním kruhem a jsou klimatickou anomálií, neboť i přes jejich polohu neklesá teplota v jižní části souostroví pod bod mrazu.