Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a ukládání oxidu uhličitého. Technologie, které by měly zajistit přes 45 procent plánovaného snížení emisí v roce 2050, jsou teprve ve vývoji a dosud nebyly nasazeny v širší praxi.

Naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje radikální transformaci energetického sektoru založenou na nových technologiích pro výrobu a využití elektřiny, zpracování uhlíku a využití vodíku s bioplynem. Technologie, které nám to umožní, ale dnes nejsou k dispozici v masovém měřítku, a řada z nich se teprve vyvíjí. Pro dosažení nulových emisí oxidu uhličitého musíme do roku 2050 ve všech energetických odvětvích celosvětově ročně investovat přibližně 3,5 bilionu amerických dolarů.

Nutnost investovat do vývoje a výzkumu platí i pro Českou republiku, kde zatím vzniklo několik dílčích projektů, do kterých vstupují velké zavedené firmy s výzkumnými ústavy, vědeckými pracovišti z akademické sféry a progresivní start-upy. Do investičních memorand na využití moderních technologií na ochranu klimatu se zapojily také kraje. “Od abstraktních vizí musíme přejít ke konkrétním projektům s danými časovými harmonogramy a finančními plány. Jestli u nás má za deset let jezdit 50 tisíc vodíkových aut musíme dnes začít s výstavbou vodíkové infrastruktury,“ uvedla Zuzana Janatová, Hydrogen Development Manager společnosti Air Products, příklad z Akčního národního plánu čisté mobility, který vedle elektřiny počítá s využitím vodíku. Dosáhnout tak ambiciózního cíle bez nasazení nových technologií nebude možné, protože i v  technologicky vyspělém a bohatém Německu zatím jezdí jen něco přes 900 vodíkových vozidel. A u nás ještě ani jediné.

Na investice do obnovitelných zdrojů energie by Česko mohlo čerpat až 180 miliard korun z evropského fondu na obnovu ekonomiky po koronavirové pandemii. A dalších 120 miliard korun na projekty OZE může získat z nového Modernizačního fondu EU financovaného z emisních povolenek. Peníze by mohly motivovat vznik nových inovačních center a více zapojit soukromé subjekty do projektů ekologicky čisté energetiky, průmyslu a mobility.

Podle Janatové je využití inovativních produktů a technologií jediná reálná cesta k úsporám energie a snižování emisí. Jejich nasazení u zákazníků Air Products v roce 2019 globálně snížilo emise oxidu uhličitého o 69 milionů tun, což představuje přes polovinu ročních emisí České republiky.