Na dvou místech česko-polského pohraničí nalezli odborníci na obojživelníky ropuchu krátkonohou, nejmenší a nejvzácnější ze tří druhů ropuch žijících na území České republiky. Objev zveřejnili v zářijovém vydání časopisu Amphibian & Reptile Conservation. Nové lokality, kde ropuchy žijí, je ale třeba přísně chránit, jinak těmto unikátním slezským populacím hrozí lokální vyhynutí.

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) je malá, zavalitá a rychle lezoucí žába s krátkýma nohama. V České republice ji lze nalézt v bývalých i činných pískovnách, kde zahrabaná tráví většinu dne a kde také přezimuje.

Všechny dosavadní známé lokality, kde byla ropucha krátkonohá pozorována, se nacházely pouze v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku její výskyt odborníci dosud neznali. Až do loňského roku.
„Vloni jsme objevili jednu populaci na periferii města Krnov. Druhá populace, jak jsme zjistili letos, žije asi 20 km od Krnova poblíž Osoblahy,“ říká Václav Gvoždík, odborník na obojživelníky z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Obě místa výskytu ropuchy krátkonohé jsou v Českém Slezsku jedinečná. „Bohužel je ale v obou lokalitách tento vzácný obojživelník ohrožen. Je potřeba co nejrychlejší zásah ochranářů,“ zdůrazňuje vědec.

Rizikem je vegetace

Na okraji Krnova žije ropucha krátkonohá na místě bývalé pískovny, kde se však nyní nachází naplněná a uzavřená skládka stavebního odpadu. Původní pískovna je kompletně pohřbená a v okolí se nachází postupně se rozrůstající náletové dřeviny. Přebujelá vegetace je rizikem pro přežití i na druhém místě, kde byla ropucha objevena, nedaleko Osoblahy.

„Zejména u Osoblahy bude potřeba odstranit část náletových dřevin. Na obou místech je nezbytné udržovat bezlesí a bránit zarůstání lokality hustou či vysokou vegetací,“ upozorňuje Václav Gvoždík, který se spolupodílel na nálezu a studiu nově objevených ropuších populací.

Bez aktivní ochrany a správného managemetu lokalit podle něj panuje vysoké riziko, že zde tato, v České republice nejohroženější žába, vyhyne. „Také v nedalekém Polsku je ropucha krátkonohá přísně chráněným druhem,“ dodává vědec. Odkaz na publikaci: Amphibian & Reptile Conservation 14(3) [General Section]: 62–69 (e254)