Každoročně se zejména o vánočních svátcích rozmáhá takový nešvar, oleje a tuky po smažení ve velkém putují do kanalizace. Tento způsob zbavování se olejů nebo tuků ale způsobuje řadu problémů v kanalizační síti a může být příčinou jejího ucpávání. Navíc jde o neekologické mrhání cennou surovinou.

Správný postup pro nakládání s jedlými oleji a tuky

Od roku 2020 měly obce a města povinnost zajistit místa pro oddělený sběr těchto jedlých olejů a tuků. Nabízejí proto možnost odložit oleje a tuky v uzavřených plastových láhvích do speciálních kontejnerů (tuktejnerů), případně ve sběrných dvorech. Oleje a tuky slévejte například do PET lahve a po jejím naplnění odložte do zmíněného kontejneru nebo na sběrném dvoře. Chce to trochu času a trpělivosti, ale uděláte tím hned několik dobrých věcí najednou.

Použité jedlé oleje a tuky jsou cennou druhotnou surovinou, kterou lze uplatnit v řadě oblastí (např. při výrobě paliv). Oleje se uplatní především v energetice, dají se přidávat k pohonným hmotám, nejjednodušší ale je jejich energetické využití při výrobě tepla a elektřiny. Po regeneraci mohou najít i další využití třeba v chemickém, gumárenském či dřevařském průmyslu. Někdy se dokonce hodí i ke zpracování v bioplynových stanicích.

Litím do kanalizace o tuto surovinu nejen přicházíme, ale ještě přispíváme k možné havárii v podobě ucpání kanalizace tukovou hroudou.

Samozřejmě je potřeba správně odstraňovat použité oleje a tuky po celý rok.