V Rennes jezdí v komerčním provozu nový moderní automatický systém metra na lince B. Dodávku plně automatického systému metra na pneumatikách dodala formou projektu na klíč společnost Siemens Mobility. Linka B propojuje 15 stanic v délce 13 kilometrů a prochází metropolí podél jihozápadní osy. Po 20 letech, kdy byla otevřena linka A s technologií VAL, Rennes Métropole a SEMTCAR se opět obrátily na společnost Siemens Mobility, aby vybavila i druhou městskou linku, avšak novou generací automatického metra na pneumatikách Cityval.

Cityval posílí udržitelnost městské dopravy – město bude moci nabídnout nízkoemisní dopravu obyvatelům města. Systém pro Rennes byl navržen v kompetenčním centru v Toulouse.

Siemens Mobility formou projektu na klíč zajišťuje pro celou linku engineering, dodávku a uvedení vozidel Cityval do provozu (25 vlakových souprav složených z počátku ze dvou vozů), automatický řídicí systém vlaku, traťový systém, elektrifikaci, nástupištní dveře, provozní řídící centrum, vybavení dílen/depa, rádiovou komunikaci a video přenos v reálném čase ve stanicích i na palubě vlaků. Siemens Mobility zajistí také služby pro provoz a údržbu systému, včetně školení personálu, postupů, náhradních dílů a dokumentace.

Cityval pochází z produktové rodiny VAL a navazuje na 40 let technických inovací. Plně automatizovaný středně kapacitní dopravní systém je ideální pro města, která se orientují na nízkoemisní dopravu.

„Cityval je vhodný jako páteřový dopravní systém pro města střední velikosti, ve kterých žije do půl milionu obyvatel, u nás například Brno, Ostrava či Plzeň. Hodí se pro města, která trpí přehlcením ulic povrchovou dopravou, ale vybudování konvenčního metra železničního typu je pro ně z ekonomických důvodů nad hranicemi reálných možností. Cityval lze s úspěchem aplikovat i jako doplňkový dopravní systém v největších městech nad milion obyvatel, která již provozují v hlavních relacích konvenční metro železničního typu, ale potřebují kvalitně obsloužit i další oblasti,“ říká Roman Kokšal, CEO Siemens Mobility Česká republika a dodává: „Přednostmi systému Cityval jsou nízké investiční náklady, dané jak jeho prostorovou úsporností, tak i pružností vedení trasy – velké podélné skony, malé poloměry směrových oblouků – v podzemí, na zemi i nad zemí (na estakádě) a schopnost hospodárného provozu ve velmi širokém rozsahu přepravních proudů.“

Cityval má mnoho výhod:

Výkonnost: Minimální intervaly mezi vlaky 60 sekund a vysoké zrychlení.

Flexibilita: Možnost přidání třetího vozu v průběhu provozu, čímž se výrazně zvyšuje kapacita dopravního systému, aniž by bylo nutné budovat novou infrastrukturu.

Orientace na zákazníka: Ve vozech jsou široké dveře pro snadný a rychlý nástup/výstup cestujících na nástupiště, konfigurace usnadňuje pohyb cestujících ve vlaku, velká okna od podlahy až ke stropu prosvětlují interiér, kamerový systém a informace pro cestující jsou poskytovány v reálném čase.

Snadná integrace ve městě: Vozidlo zvládá strmé sklony (až 10 %) a oblouky o malých poloměrech.

Optimalizace nákladů: Inovace betonové desky, vodicí kolejnice a výhybek umožňují optimalizaci nákladů po celou dobu životnosti projektu (náklady na infrastrukturu a údržbu).

Udržitelnost: Díky systému CBTC, který umožňuje automatické řízení jízdy vlaků, se snižuje spotřeba energie. Stoprocentně elektrický brzdový systém umožňuje úsporu energie až 15 % při prakticky nulových emisích pevných částic z otěru mechanických brzd.