Společnost ČEZ zrychluje přechod k budoucí bezemisní energetice. Naplňuje tak svou strategii, jejímiž hlavními prioritami jsou přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní již do roku 2030, uhlíková neutralita do roku 2050 a nabídka nejlepších energetických řešení a nejlepší zákaznické zkušenosti na trhu. Vize 2030 nazvaná Čistá Energie Zítřka potvrzuje plán Skupiny ČEZ být lídrem v udržitelném rozvoji nejen u nás, ale v celé střední Evropě.

V akcelerované strategii VIZE 2030 se Skupina ČEZ zavazuje k naplnění přesně stanovených cílů v oblastech životního prostředí, sociálních vztahů a řízení společnosti v horizontu let 2025 a 2030. „Je naší povinností vůči našim zákazníkům, zaměstnancům i celé společnosti snížit výrobu z uhlí a nahradit ji výrobou z čistých zdrojů. Proto zvýšíme výkon bezemisních zdrojů na 6 000 MW do roku 2030,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ Daniel Beneš. „Snaha zabránit změnám klimatu je celosvětovou prioritou, společenský i politický tlak na energetiku proto roste. Cíle dekarbonizace se postupně zpřísňují nejen u nás v Evropě, ale i v dalších částech světa. I proto zrychlujeme naplňování naší strategie a přizpůsobujeme řízení firmy rychle se měnícímu prostředí, abychom i nadále vytvářeli dlouhodobě udržitelné hodnoty důležité pro celou společnost,“ vysvětluje Daniel Beneš. S tím souvisí i přístup firmy k politice společenské odpovědnosti, tzv. ESG (Environment – Social – Governance), v souladu se současnými nároky na výkonnost firmy v této oblasti, kterou dnes nejen v rámci energetického sektoru posuzuje řada ratingových agentur.

Skupina ČEZ do roku 2030 sníží emise o 55 % ve srovnání s rokem 2019. V roce 2025 plánuje ČEZ vyrábět z uhlí pouze 25 % veškeré své produkce elektřiny, v roce 2030 už jen 12,5 %. Zároveň se zaměří na budování nové kapacity obnovitelných zdrojů (OZE), konkrétně 1,5 GW instalovaného výkonu v OZE do roku 2025 a celkem 6 GW v OZE do roku 2030. Součástí uhlíkově neutrálního a stabilního portfolia zůstanou i jaderné elektrárny. Společnost bude zvyšovat jejich efektivitu a posilovat tak energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky. Součástí plánu proto zůstává i stavba nového jaderného bloku v Dukovanech.

Ke snižování emisí přispěje i další rozvoj už nyní největší elektromobilní dobíjecí sítě u nás. Do roku 2025 bude v provozu minimálně 800 veřejných dobíjecích stanic ČEZ. „Počítáme také s tím, že budeme významně investovat do chytrých sítí, tzv. smart grids, a produktů, které domácnostem umožní dosahovat energetických úspor a snižovat emise,“ doplňuje místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani.

Součástí VIZE 2030 je rovněž důraz na digitalizaci a také na péči o zaměstnance s ohledem na měnící se kvalifikační požadavky a strukturu výrobních zdrojů a služeb poskytovaných Skupinou ČEZ. „Podpoříme rekvalifikaci zaměstnanců a přechod regionů z uhelné energetiky na nové technologie. Klíčová je pro nás loajalita a spokojenost zaměstnanců stejně jako spokojenost našich zákazníků. Chceme být lídrem v energetických službách a čisté decentralizované výrobě elektrické energie a vytápění. Všechny klíčové zákaznické procesy budou dostupné online do roku 2025,“ doplňuje místopředseda představenstva Supiny ČEZ Pavel Cyrani.

Skupina ČEZ výrazně snížila výrobu z uhlí již během devadesátých let, kdy odstavila téměř 2000 MW v uhelných elektrárnách, celkem 19 starých uhelných bloků. Aktuálně cíleně snižuje výrobu elektrické energie z uhlí již od roku 2016. Za poslední víc než rok uzavřela uhelné bloky o celkové kapacitě zhruba 1000 MW. Oproti tomu portfolio obnovitelných zdrojů skupiny ČEZ představuje 1700 MW instalovaného výkonu z OZE, z toho 1000 MW v Česku (800 MW vody, 125 MW FVE, 118 biomasa, 8 MW vítr).

ČEZ je zároveň nejvýznamnějším hráčem v oblasti moderních energetických služeb ESCO v regionu, s přítomností v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, v Polsku a v Rumunsku. Prostřednictvím své dcery INVEN Capital rozvíjí technologie pro moderní energetiku nejen napříč Evropou, ale i v celosvětovém kontextu.