Energetická krize v Evropě vyhnala do výše ceny energií, ohrozila podniky krachem a zvýšila životní náklady milionů odběratelů na nezvladatelnou úroveň. Jedna společnost však nabízí řešení, které ceny energií sníží a může být uvedeno do provozu téměř okamžitě, prostřednictvím flexibilních, krátkodobých smluv.

Plovoucí elektrárny z flotily společnosti Karpowership nabízejí kapacitu 36-480 MW a do 30 dní mohou dorazit na místo, plně připravené na připojení k elektrické síti v dané zemi. Jsou vybaveny skladovacím zařízením, vysokonapěťovými rozvodnami i mobilním zařízením pro údržbu a představují stabilní platformu pro výrobu elektřiny, které sníží potřebu nákladného importu do Evropy. V závislosti na zemi by se úspory nákladů na plyn mohly pohybovat v rozmezí 30-60 %. Elektrárny jsou zařízeny na využívání dvojího paliva, takže za nekonkurenceschopných cen plynu dodávaného plynovody nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) mohou přejít na výhodnější topný olej, který vychází při současných cenách o více než polovinu levněji, než provoz stávajících zařízení na plyn. Na každých 100 MW elektřiny vyrobené v plovoucích elektrárnách spalováním topného oleje lze ušetřit přibližně 400 milionů eur ročně.

Energetické lodě jsou také dodávány s veškerou potřebnou infrastrukturou již na palubě a nabízí tak Evropě plně integrovanou, stabilní a zároveň flexibilní alternativu k nestálým a nespolehlivým zdrojům elektřiny.

„Přerušení dodávek plynu do Evropy, napjaté podmínky na světových trzích s LNG a rostoucí závislost Evropy na nestálých zdrojích způsobily krizi, která může trvat až do roku 2026. Je třeba okamžitě jednat,“ uvedla obchodní ředitelka společnosti Karpowership Zeynep Hareziová. „Řešení společnosti Karpowership je dostupné, flexibilní a lze jej nasadit téměř ihned. Naší nákladově efektivní energií bychom mohli zásobovat miliony domácností ještě před příchodem zimy.“

Společnost Karpowership dokáže navíc nabídnout flexibilní smlouvy v trvání od pouhých dvou let. Pokud se tedy okolnosti změní, plovoucí elektrárny se mohou přesunout tam, kde jsou nejpotřebnější.

Další informace o společnosti Karpowership a její flotile energetických lodí najdete na adrese https://karpowership.com/en/