Společnost Huawei oznámila zahájení Enterprise ICT Roadshow 2022 v zemích střední, východní a severní Evropy, jejímž cílem je urychlit digitální transformaci v celé Evropě

Huawei Enterprise zveřejnila své plány pro letošní ročník ICT Roadshow 2022 v regionu střední, východní a severní Evropy s podtitulem Společný digitální přechod k novým hodnotám. Roadshow navštíví země střední, východní a severní Evropy a setká se přitom se zákazníky, partnery, médii i přáteli z oboru. Od května do září 2022 proběhne evropské turné po Polsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Bulharsku, Řecku, Turecku, Rumunsku, Srbsku, Rakousku, Česku, Slovensku a Maďarsku.

Návštěvníci Huawei roadshow se seznámí s nejnovějšími produkty společnosti Huawei, jako jsou Campus Networks, ideální řešení pro plně bezdrátovou inteligentní síť v kampusu, full-stack datová centra nebo Huawei Clouds poskytující stabilní a spolehlivé cloudové služby. Společnost Huawei také předvede špičková řešení pro různá odvětví v rámci vzdělávání, e-governmentu, financí, ISP nebo elektroenergetiky. Návštěvníci výstavy také budou mít příležitost promluvit si s týmem odborníků společnosti Huawei a vyzkoušet si její produkty na vlastní kůži.

Společnost Huawei věří, že technologie by neměly být v rozporu s přírodou. Měly by přírodě naopak prospívat a snižovat dopady lidské činnosti na planetu. Během roadshow bude také představeno několik projektů na ochranu přírodních ekosystémů po celém světě využívajících digitální technologie, na kterých společnost spolupracuje s různými partnery. Tyto projekty jsou realizovány po celé Evropě v rámci dlouhodobé iniciativy společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování TECH4ALL zahájené v roce 2019, a už teď mají příznivý dopad na biologickou rozmanitost.

„Cílem této roadshow je ukázat klíčové produkty a řešení, která jsou potřebná pro pokračování transformace. Naším záměrem je podpořit pomocí této roadshow otevřenou diskusi, sdílet znalosti a připravit všechny návštěvníky na budoucí vývoj. Společnost Huawei aktivně podporuje rozvoj místních komunit a podniků,“ říká Willi Song, prezident Huawei CEE & Nordic European Enterprise Business Group.

Již více než jedenáct let se tato společnost snaží rozvíjet místní talenty a vzbudit co největší zájem o hlubší porozumění oboru informačních a komunikačních technologií. V roce 2020 vznikla Huawei ICT Academy, což je partnerský projekt společnosti Huawei s univerzitami po celém světě. Odborníci i studenti v oboru ICT díky němu mohou získat potřebnou kvalifikaci i dovednosti využitelné na trhu práce. „Do roku 2021 spolupracovala společnost Huawei v regionu střední, východní a severní Evropy s více než 60 univerzitami a poskytla vzdělání více než třem tisícům studentů. Více než 11 000 lidí také podle Williho Songa od společnosti Huawei obdrželo certifikaci.

Dodal, že společnost Huawei oznámila další rozšíření iniciativ na kultivaci digitálních talentů. Společnost Huawei se zavázala rozvíjet další talenty v oblasti ICT prostřednictvím několika programů, jako je například program Seeds for the Future. Do konce roku 2021 absolvovalo tento program v regionu střední, východní a severní Evropy díky partnerství s univerzitami a osvětě 1688 studentů z 26 zemí (z toho 420 studentů v roce 2021). Prostřednictvím sociálního programu One Thousand Dreams a projektu mobilní digitální učebny SmartBus chce společnost Huawei seznámit ještě více zájemců s výhodami digitálních technologií a dát jim možnost využít své znalosti v tomto oboru.

V uplynulých jedenácti letech pomáhala společnost Huawei zákazníkům v různých odvětvích. Společnost Huawei Enterprise bude se svými partnery nadále spolupracovat na digitální transformaci státní správy a podniků. Více na: https://e.huawei.com/se/special_topic/event/2022q1/2022-CEE-Roadshow