Mezinárodní dopravní skupina PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve AWT), která je součástí skupiny PKP CARGO předního logistického operátora v Evropě, dlouhodobě podporuje cíl Evropské unie optimalizaci výkonu multimodálních logistických řetězců, mj. větším využitím energeticky účinnějších druhů dopravy, které snižují emise CO2, tedy mj. přesun zboží ze silnice na železnici. Právě v současné době v souvislosti s epidemií COVID-19 a přetíženými hraničními přechody s kamiony vidí dopravce pro tuto změnu obrovskou příležitost.

Dlouhodobým cílem EU je přesun přepravovaného zboží ze silnice především na železnice. Bílá kniha EU uvádí, že 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %. Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury.

V souvislosti s epidemií COVID-19 v Evropě mají firmy, které potřebují rychle a efektivně přepravit své zboží, v rámci zavedených přísných opatření na hranicích problémy v rámci silniční dopravy. Právě zde vidí společnost velkou šanci pro železniční dopravu, která navzdory epidemiologické situaci probíhá v Evropě prakticky bez omezení a současně díky snížené osobní železniční dopravě, kdy je větší prostor pro železniční cargo i přes den, je dnes mnohdy rychlejší než přeprava kamiony.

„Díky zodpovědnému a profesionálnímu přístupu našich zaměstnanců ke všem opatřením vlády a Krizovému štábu skupiny naše služby poskytujeme od vypuknutí epidemie stále bez omezení a v plném rozsahu. Právě v této chvíli nabízíme našim stávajícím, ale i potencionálním zákazníkům naše široké portfolio logistických služeb, aby jejich zboží nemuselo dlouho čekat na přetížených hranicích. Právě zde funguje nákladní železniční doprava bez problémů,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL byla průkopníkem multimodální dopravy v ČR a nadále vidí v tomto směru budoucnost, která i naplňuje dlouhodobé cíle Evropské unie týkající se nákladní dopravy a snižování emisí CO2. Rozvoj perspektivní intermodální dopravy je důležitou součástí Strategie skupiny PKP CARGO do roku 2023. Skupina má ambiciózní cíl, stát se i v tomto segmentu jedničkou v regionu Trojmoří (Balt – Jadran – Černé moře) a na trasách Nové hedvábné stezky.

„S kombinovanou dopravou máme dlouholeté zkušenosti a umíme i díky novým akvizicím přepravovat zboží v Evropě ze severu na jih a zpět díky našim komplexním službám rychle a efektivně. Realizovali jsme již mnoho úspěšných projektů s největšími silničními dopravci v Evropě, jsme připraveni naše služby poskytnout i dalším dopravcům, pomoci jim v této nelehké době s přepravou nákladu a společnými silami naplňovat dlouhodobou strategii Evropské unie,“ dodává Maciej Walczyk.