Společnost CZ LOKO, která získala zakázku na kompletní modernizaci čtrnácti lokomotiv řady 742 na EffiShunter 1000M, předala první modernizované hnací vozidlo Českým drahám. Další budou následovat v průběhu letošního roku. Vybaveny jsou například i evropským zabezpečovačem ETCS.

Společnost CZ LOKO má s modernizací lokomotivy řady 742, přezdívané například jako „kocour“ nebo „bangle“, již zkušenost. Podobnou proměnu dělala totiž i pro jiné dopravce. Hnací vozidla řady 742 se vyráběla v letech 1977 až 1986 a po modernizaci z nich budou prakticky nová vozidla.

„Během modernizace dochází k využití původních podvozků a hlavního rámu vozidla včetně provedení jejich úprav souvisejících s modernizací. Vozidlo je vybaveno novou kabinou, novým hnacím soustrojím a také novými rozvody pneumatické a elektrické výzbroje. Pomocné pohony jsou také elektrické. Oproti původní lokomotivě bude mít ta modernizovaná nižší kapoty, které tak umožní lepší rozhledové poměry ze stanoviště strojvedoucího,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

„Komplexní modernizace lokomotiv řady 742 na EffiShunter 1000M je také součástí naší Strategie 2030, v rámci které dojde k obnově významné části vozidlového parku. Tyto lokomotivy jsou určeny pro výkon na nezávislé trakci na koridorech vybavených evropským zabezpečovačem ETCS. Pod jeho výhradním dohledem bude zajištěn provoz na vybrané železniční síti od ledna 2025,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

„Cílem projektu je nejen zásadní zvýšení efektivity provozu, komfortu a bezpečnosti obsluhy, prodloužení životnosti lokomotiv řady 742, ale také zásadní zrychlení a zlevnění budoucí údržby těchto vozidel. Lokomotivy původní výroby ČKD jsou nyní primárně v oblasti údržby extrémně drahé a navíc dochází k zásadnímu nedostatku náhradních dílů. Projekt komplexní modernizace řady 742, kdy kromě části původních podvozků a hlavního rámu jde prakticky o nové vozidlo, si kromě splnění definovaných technických a kvalitativních parametrů klade za cíl zrychlení a tím zlevnění budoucí periodické údržby. Jsme velice rádi, že speciálně národní dopravce České dráhy se tímto moderním trendem údržby fleetu vydává,říká Josef Gulyás, místopředseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO.

Původní plán počítal s dokončením modernizace všech 14 lokomotiv do roku 2024. Společnosti CZ LOKO se podařilo celou sérii modernizace urychlit a celá zakázka by měla být hotova ještě v letošním roce. První modernizované vozidlo již bylo Českým drahám předáno, v těchto dnech proběhne předání druhého a následně bude probíhat přejímka všech dalších modernizovaných vozidel. Pokud vše půjde podle plánu, poslední modernizovaná lokomotiva řady 742 by měla být předána v prosinci tohoto roku.

Vozidlo po modernizaci splňuje všechny závazné normy EN, ČSN, TNŽ, technické specifikace interoperability TSI a ustanovení příslušných vyhlášek UIC nutných pro uvedení drážních vozidel do provozu v České republice a na Slovensku. Modernizované lokomotivy jsou také vybaveny online monitoringem a diagnostikou a novou generací trakční a pomocné výzbroje. Původní podvozek i rám prochází také hlavní opravou a mnoha úpravami. Výkon spalovacího motoru 1000 kWh umožňuje maximální rychlost 100 km/h.

Součástí modernizace je i dosazení mobilní části ETCS

V rámci koncepce obnovy je řada 742 společně s řadou 750.7 výhledově určena pro zajištění traťových výkonů na tratích vybavených ETCS. Budou využívány např. pro zajištění vozby při napěťových výlukách, pro zajištění přepravy nehodových prostředků (nehodový vlak) a v neposlední řadě pro provozní dispozice a přepravy dopravce, případně další požadované výkony v nezávislé trakci.