I přes aktuální všudypřítomný trend robotizace v průmyslu se objevují firmy, které se ve své výrobě či skladovací technice vydávají odlehčenější cestou. Řeč je o hardwaru fungujícím na bázi mechaniky, tedy pohybech řízených pouze fyzikálními silami, který dokáže ve výrobě operovat se součástkami nebo hotovým zbožím. Stavebnicové konstrukce na trubkové bázi u nás vyrábí společnost Beewatec a dodává svá řešení nejen malým podnikům, ale i velkým závodům. Výhody jsou ve flexibilitě, menší náročnosti na servis, ergonomii a úsporách.    

Místo robotického ramene dnes v barcelonské automobilce Seat nakládá do vozů rezervní pneumatiku zařízení fungující na mechanické bázi. Sofistikovanou trubkovou konstrukci stavebnicového charakteru obsluhuje jeden člověk, který s minimem pohybů dokončuje jeden cyklus za druhým. Tento hardware byl do barcelonské automobilky sestaven z komponentů firmy BEEWATEC, jejíž stavebnicové systémy se i mezi českými podniky stávají čím dál oblíbenější.

Oproti složitějším robotickým systémům, které vyžadují školení, náročnou údržbu a proškolení pracovníků jsou trubkové systémy na bázi mechaniky flexibilní, snadno konfigurovatelné aktuálním potřebám a nenáročné na opravu v případě závady. Z trubek a dodatečných komponentů lze sestrojit regály, pracovní stoly, vozíky, dopravníkové konstrukce a další vybavení.

Trubková řešení od společnosti Beewatec také souvisí s trendem takzvaného lean manufacturingu, což je výrobní proces založený na maximalizaci produktivity při současné minimalizaci odpadu ve výrobní operaci. „Pokud firma ví, že bude někdy v budoucnu potřebovat flexibilně reagovat na měnící se poptávku a přizpůsobit výrobu novým trendům, je pro ni výhodnější nakoupit do výroby hardware, který je opakovatelně konfigurovatelný a funguje jako skládačka, nikoliv napevno svařovaný,“ říká David Jedlička, vedoucí prodeje společnosti Beewatec.

Tím odpadá nejenom nutnost opakovaně nakupovat nové vybavení, ale také se tím šetří nemalé provozní náklady a v neposlední řadě snižuje i odpad. „Je to zejména úspora práce techniků. Díky flexibilitě a jednoduchosti systému není potřeba více práce našich pracovníků na jeho úpravách. Nepotřebujeme zajišťovat externí firmy na úpravy, jako například úprava svařovaného vybavení – v tom je největší úspora,“ podotýká Petr Říčař z firmy Assa Abloy, pro kterou je firma Beewatec hlavním dodavatelem vybavení.

Na výhody hardwaru na bázi stavebnicového trubkového systému upozorňuje i společnost Laird Thermal Systems, jejíž převážnou produkcí jsou chladicí zařízení pro medicínu. „Naše výroba je hodně manuální. Hlavní výhody štíhlého stavebnicového systému spatřujeme v jeho flexibilitě a jednoduchosti. Myslím si, že téměř každý je schopný postavit konstrukci sám. Máme projekty, které vyrábíme dvacet let a některé třeba pouze šest měsíců. Po ukončení projektu můžeme vybavení – regály, vozíky upravit a využívat úplně na druhé straně firmy. Mám v týmu designéra na různé přípravky, linky, nástroje a vždy se snažíme kombinovat různé přípravky dohromady. Kompletní layout jsme předělali a ušetřili okolo 40 % výrobní plochy.  Zvýšili efektivitu výroby o 20 %,“ říká Dominik Urban, engineering manager Laird Thermal Systems.

Konfigurovatelné vybavení je rovněž výhodné i z pohledu zdraví zaměstnanců. Příslib libovolného nastavení hardwarových konstrukcí totiž umožňuje, aby si každý zaměstnanec nastavil své pracovní prostředí dle svého pohodlí a preferencí. „Nemůže se tedy stát, že by se pracovník přizpůsoboval pracovnímu prostředí, nýbrž naopak. Další výhodou konfigurovatelnosti stavebnicových systémů je možnost hardware neustále vylepšovat, modifikovat a stále tak zlepšovat efektivitu práce,“ říká David Jedlička, vedoucí prodeje společnosti Beewatec, jejíž vybavení využívají i veliké firmy, jako například Foxconn nebo automobilky Škoda Auto a Volkswagen.

Kladný vliv na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců potvrzuje i Dominik Urban. Podle něj se ve výrobě Laird Thermal Systems implementací výroby na vozících zkonstruovaných ze systému Beewatec eliminovalo zvedání a přesun materiálu na výrobních linkách.

Konstrukce od firmy Beewatec nám umožnila umístit materiál v dosahu jedné ruky, díky čemuž jsme eliminovali neefektivní pohyb operátorů. Kombinace trubkového systému a příslušenství umožnuje implementaci zvedacího systému, a tím si operátor vždy nastaví ergonomickou výšku, jakou potřebuje ke své práci. Celý výrobek je vyráběný na vozíku bez nutnosti manipulace, což má významný dopad na ergonomii práce,“ popisuje Dominik Urban.