Klíčoví dodavatelé energií jsou připraveni na zpřísnění podmínek, jež má zavést novela energetického zákona. Od rychlého schválení jejího návrhu Parlamentem ČR si slibují posílení práv spotřebitelů a omezení aktivit tzv. energošmejdů. Přestože Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) inicioval rozsáhlé samoregulační aktivity, bez chybějící legislativy nebylo možné kultivovat celý trh. Komplikací je například chybějící definice podmínek pro činnost zprostředkovatelů a pro jejich povinnou registraci. SOCR ČR proto podporuje rozšíření kompetencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a také navýšení počtu jeho pracovníků, aby šlo tento náročný a důležitý úkol zvládnout.

„Novela obsahuje celou řadu ustanovení, po kterých lidé několik let volají. Zákaz smluv na dobu určitou, které trvají déle než 36 měsíců, nové možnosti pro odstoupení od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí, zákaz smluvních pokut u souvisejících smluv, omezení plných mocí a mohl bych jmenovat i další. Energošmejdi nás otravují už dlouho, a proto věřím, že poslanci i senátoři nebudou předložený návrh zaplevelovat dalšími dodatky a komplikovat tak jeho rychlé přijetí,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Jeden z hlavních problémů, kterou novela řeší, je omezení činnosti často agresivních zprostředkovatelů prodeje energie. Zákon záměrně nejde cestou zákazu zprostředkovatelské činnosti, aby nevytvořil tzv. šedou zónu. V té by anonymní energetičtí šmejdi pouze hledali cesty, jak opatření na ochranu spotřebitelů obejít, a stát by zcela ztratil přehled o jejich počtu a aktivitách. Novela namísto toho vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Narovnává tím současný stav, kdy dozoru ERÚ podléhají pouze dodavatelé energií, kteří musejí být držiteli licence. Všichni zprostředkovatelé díky tomu budou nově dohledatelní v elektronickém registru ERÚ.

„Všichni se shodujeme na tom, že je potřeba posílit ochranu spotřebitelů a registrovat zprostředkovatele. Při tvorbě novely nám velmi pomohla diskuze u několika kulatých stolů za účasti České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu a Svazu obchodu a cestovního ruchu. S dodavateli energie i se zástupci státu a neziskové sféry se nám podařilo přesně definovat to, co je potřeba změnit. Díky tomu jsme do poslanecké sněmovny mohli poslat návrh, který je komplexní a vyvážený,“ doplnil René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

Novela energetického zákona se ještě v prázdninových měsících dostane na program hospodářského výboru. Očekává se, že v průběhu září dojde na druhé čtení v poslanecké sněmovně a diskuzi o pozměňovacích návrzích. Do závěrečného třetího čtení by se mohla novela dostat v říjnu, a v případě schválení poslanci ji ještě ve stejný měsíc dostane na stůl Senát PČR.

„Budu se snažit, aby novela byla maximálně orientovaná na zájmy spotřebitelů a jejich větší ochranu. Mým prvořadým cílem je, aby se maximálně omezily aktivity energetických šmejdů a zároveň, aby lidé neměli strach měnit dodavatele energie. Smyslem novely tedy není omezovat právo spotřebitele změnit dodavatele, nýbrž je efektivně chránit před šmejdy a hochštaplery. Myslím, že se můžeme úspěšně inspirovat u řešení pravidel pro fungování finančních poradců a pokud jde o změnu dodavatele služeb, tak tam hledejme náměty řešení, jak jsme jej navrhli u změn mobilních operátorů. Nemá smysl vymýšlet kolo. Zároveň chci podporovat tržní prostředí, protože jen zdravá konkurence může přinést kvalitní služby a tlak na jejich cenu,“ zdůraznil Patrik Nacher (za ANO), poslanec Parlamentu ČR a zpravodaj novely energetického zákona.

Téma tzv. energetických šmejdů rezonuje ve společnosti dlouhodobě. Již v březnu 2019 se Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, obrátil otevřeným dopisem na tehdejší ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou, ústředního ředitele ČOI Mojmíra Bezecného a členy rady ERÚ a vyzval je k posílení ochrany spotřebitelů. Rada ERÚ odpověděla svým vlastním otevřeným dopisem, ve kterém ocenila úsilí SOCR ČR v této oblasti a přivítala jeho zapojení do diskuze jako zástupce slušných dodavatelů energií. V polovině června 2019 pak SOCR ČR společně s MPO, ČOI a ERÚ inicioval dobrovolnou Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. K té se dobrovolně přihlásilo 14 dodavatelů energií, kteří pokrývají více než 80 procent retailového trhu s energií. V prosinci pak na tuto iniciativu navázala Deklarace 2.0, která podmínky, k nimž se signatáři zavázali, ještě zpřísnila.