Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.

V současnosti existuje v názorech na způsoby zajištění energií řada naprosto protichůdných pohledů (např. využití jaderné energie, obnovitelných zdrojů, další využití uhlí apod.). Rozhodování o dalším vývoji energetických systémů vyžaduje řadu kvalitních dat z mnoha oblastí. Jednou z nich jsou i domácnosti, kterých jsou v České republice více než čtyři miliony. Zároveň je možné konstatovat, že právě v sektoru domácností existují „bílá místa“, co se týče energetických informací. K pokrytí těchto „bílých míst“ a získání dalších informací jsou organizována statistická šetření nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie.

V České republice se uskuteční šetření pod názvem Energo 2015 ve 3. až 4. čtvrtletí letošního roku. Naváže na obdobné šetření Českého statistického úřadu z roku 2004. Statistici předpokládají, že kromě informací, které umožní provázání získaných dat na dosavadní informace, získají i širší spektrum dat o tom, jak si zajišťují domácnosti topení a ohřev teplé vody, a dále pak, jak pokračuje obměna energetických spotřebičů.

Samostatným souborem dat následně budou údaje o aktivitě domácností v zajišťování energií. Jedná se zejména o využití fotovoltaiky, tepelných čerpadel či způsoby zajištění paliva (především dřeva).

Dalšími informacemi budou data o využití energetických zdrojů pro čištění a vyhřívání bazénů, pro vytápění skleníků nebo využití energií v domácích dílenských prostorách.

Data ze šetření 2015 Český statistický úřad zpracuje v průběhu příštího roku a poskytne je jak domácím, tak zahraničním uživatelům.

Statistika&My, 7-8/2015