Bezdrátové řízení vytápění, modernizace osvětlení nebo kamerové senzory zabraňující plýtvání potravin – projekty úspor, které vzešly ze vzdělávacího kurzu pro zaměstnance Young Energy Europe (YEE), ukazují, jak inovativně šetřit zdroje. Ty nejlepší z nich byly koncem června oceněny na slavnostním zakončení kurzu v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. První místo obsadil Jan Bílek ze společnosti Preol  s projektem na využití odpadního tepla kondenzátu pro ohřev vody.

„Za tři ročníky fungování kurzu se do něj zapojilo 33 firem a certifikát si odneslo 76 Energy Scouts, kteří budou ve svých podnicích dále šířit osvětu. Těší nás, že se nám podařilo posunout v Česku problematiku šetření zdrojů a energie kupředu,“ shrnul vedoucí projektu René Harun z Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Mladí zaměstnanci se v něm naučí odhalit rezervy úspor energie a dalších zdrojů a v praktickém projektu pro své firmy vypracují konkrétní opatření pro jejich hospodárnější využití. Ta se v mnohých případech následně daří i realizovat, což má kladný dopad na životní prostředí a klima. „Projekt Young Energy Europe významně přispívá k pozitivní medializaci opatření ke snížení emisních plynů,“ řekl při prezentaci závěrečných projektů úspor ministerský rada Lukáš Minařík z MŽP ČR.

Autor vítězného projektu Jan Bílek se zaměřil na využití odpadního tepla kondenzátu pro ohřev topné vody v administrativní budově firmy Preol. „Z našeho provozu máme hodně odpadního kondenzátu, který se prakticky nevyužívá. Navrhl jsem řešení, které spočívá v nahrazení tepelného výměníku a izolaci potrubí, a tedy zefektivnění konstrukce pro vedení kondenzátu,“ objasnil Bílek.  Toto opatření by firmě mělo přinést roční úsporu více než 1,5 milionu korun a snížení emisí CO2 o 147 tun. V druhé části svého projektu představil zatím nerealizovanou studii, která staví na technologii sekvestrace CO2, tedy zachycování a ukládání oxidu uhličitého. „Tato technologie má do budoucna velký potenciál z hlediska ekologického využívání fosilních paliv. Zatím je však příliš finančně nákladná a energeticky náročná,“ doplnil Bílek. Porota ocenila hloubku a technickou vyspělost projektu.

O druhé místo se podělily týmy účastníků z firem Schaeffler Production CZ a Penny Market, které do svých řešení zabudovaly digitální technologie. Druhý jmenovaný zabodoval s projektem na téma plýtvání potravin v prodejnách obchodního řetězce. Navržené kamerové senzory a aplikace s výstrahou pro zaměstnance mají umožnit včas rozpoznat zkažené potraviny a sledovat množství jednotlivých druhů zboží, a tím optimalizovat dodávky. Energy Scouts z firmy Schaeffler zase chtějí do budoucna regulovat vytápění pomocí bezdrátového řízení. Jako třetí se umístil tým Bosch Diesel, který zpracoval několik návrhů na úsporu energií v areálech firmy, například instalací tepelného čerpadla či LED svítidel.

Celkem bylo prezentováno třináct projektů a letošní kurz úspěšně zakončilo 28 nových Energy Scouts. Podle Janine Hansen, která v Německém sněmu obchodních a průmyslových komor projekt YEE vede, kvalita a zpracování závěrečných prací rok od roku stoupá. „Kromě toho jsme ještě předčili naše cílová čísla a kvalifikovali více skautů,“ dodala Hansen.

Třetí ročník kurzu odstartovala ČNOPK letos v lednu. Kvůli pandemii koronaviru proběhla část školení online. Účastníci si z nich odnesli informace z oblastí ochrana klimatu, technická opatření pro energetické úspory, efektivita zdrojů či vliv lidského faktoru. V týmech pak vypracovávali zmíněné úsporné projekty. Pro ulehčení práce na projektu byly do kurzu zařazeny i bloky k měkkým dovednostem jako projektový management, efektivní komunikace či prezentování.

Young Energy Europe (YEE) se koná paralelně ve čtyřech evropských zemích, kromě Česka v Bulharsku, Řecku a Maďarsku. Projekt je podporován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI).