Všichni bychom chtěli jezdit po silnicích, které jsou hladké, bezpečné a dobře udržované. Tyto jejich vlastnosti jsou podstatné nejen pro bezproblémové fungování ekonomiky (průmysl, zemědělství, obchod), ale i pro naši osobní dopravu. Podle údajů Světové banky je ekonomická návratnost prostředků vložených do údržby silnic (Economic Rate of Return téměř dvakrát vyšší než prostředky vložené do nové výstavby.  Na preventivní údržbu českých komunikací se však u nás mnohdy zapomíná. I když podle údajů Registru smluv přesahují roční náklady na údržbu silnic a dálnic ve správě ŘSD částku 9 miliard korun, stále se setkáváme s měsíce a roky neopravovanými trhlinami a výtluky na komunikacích. Odkládaná údržba přitom vede k daleko rozsáhlejšímu poškození.

Oprava výtluků jako součást preventivní údržby tvoří podle stejného zdroje (Registru smluv) jen 98 miliónů korun. To je pouhé 1 % z celkových nákladů na údržbu. Přitom právě v ČR byla vyvinuta inovativní technologie FUTTEC pro preventivní opravy poruch asfaltových vozovek (výtluků a trhlin) na principu mikrovlnné technologie. Ta je v porovnání s běžně používanými technologiemi ekologičtější, lze ji provádět po celý rok včetně zimy. A hlavně: je trvalá.

S jistou mírou nadsázky můžeme situaci na našich silnicích přirovnat k návštěvě zubaře. Tu často odkládáme, upřednostňujeme jiné výdaje. Když už pak ke stomatologovi skutečně musíme, místo jedné malé plomby v jediném termínu nás někdy čeká dlouhá série lékařských zákroků, vrcholící drahým implantátem. Vztaženo na silnice: jejich trvanlivé opravy nebudou vyžadovat opakované (a v dlouhodobém horizontu mnohem dražší) zásahy, jak je tomu v současnosti. Lépe udržovaná komunikace vydrží déle, prodlouží se intervaly mezi nutnými generálními rekonstrukcemi.

Ministerstvo dopravy amerického státu Kalifornie (California Department of Transportation –  Caltrans popisuje výhody prevence údržby vozovek na úkor jejich generálních oprav poměrem 1 : 6. Podle něj činí náklady na prevenci pouhou jednu šestinu oproti tomu, kolik by stála generální oprava vozovky: jinými slovy, 1 dolar vložený do prevence zabrání investici 6 dolarů, vynaložených na celkovou rekonstrukci komunikace. Přitom tato čísla podle Caltransu zahrnují pouze prvotní náklady: nepromítají se do nich např. náklady na opravy dopravních prostředků v důsledku nehod způsobených výtluky či trhlinami, opotřebení dopravních prostředků jezdících po špatných silnicích apod.

Zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas k tomu dodává: „Mikrovlnná technologie, kterou pro účely preventivních oprav vozovek vyvíjíme ve spolupráci s Akademií věd České republiky, je jediná, která dokáže zachovat vlastnosti původní vozovky. Zacelí poruchu (např. výtluk či trhlinu) beze změny původních parametrů komunikace – únosnosti a protismykových vlastností. Všechny ostatní technologie frézováním či bouráním rozšiřují opravenou plochu a vytvářejí spáru, nebo dodávají do vozovky materiál o složení odlišném od jejího původního materiálu, nebo do silnice dodávají materiál o jiné zrnitosti s nižní nosností. Technologie FUTTEC pracuje beze švů: při opravě nevzniká spára, do které by mohla zatékat voda a znovu silnici ničit. Preventivní oprava vozovky prostřednictvím našeho stroje FT3 znamená trvalou opravu, zachovávající vlastnosti původní vozovky. Výsledkem je vyšší bezpečnost silničního provozu, méně časté zásahy silničářů a díky tomu dlouhodobé úspory financí na údržbu komunikací, menší opotřebení dopravních prostředků a v neposlední řadě také větší spokojenost řidičů.“