Zákon č. 112/1871 ř. z., o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů, ve znění zákona č. 449/1920 Sb.,

 

Ministerské nařízení č. 130/1875 ř. z., o opatřeních proti výbuchu parních kotlů, ve znění min. nař. 78/1877 ř. z., min. nař. č. 32/1882 ř. z. a min. nař. č. 50/1897 ř. z.,

 

Ministerské nařízení č. 172/1893 ř. z., o úředním ohledávání a zkoušení starých parních kotlů do obchodu daných a k opětnému užívání ustanovených, ve znění vyplývajícím z vl. nař. č. 151/1936 Sb. z. a n.,

 

Ministerské nařízení č. 108/1894 ř. z., jak se má konati zkoušení parních kotlů,

 

Ministerské nařízení č. 27/1909 ř. z., o změně zkušebního tlaku pro lokomotivní kotle,

 

Ministerské nařízení č. 11/1912 ř. z., o změně ustanovení o zkoušení lokomotivních kotlů,

 

Ministerské nařízení č. 206/1914 ř. z., jímž se doplňují ustanovení o obsluze parních kotlů a parních strojů a o dozoru na ně,

 

Vládní nařízení č. 488/1920 Sb., o poplatcích za zkoušky a přehlídky parních kotlů.