Ministerstvo životního prostředí (MŽP) představilo parametry Nové zelené úsporám Light. Program cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů, a to až do výše 150 tisíc korun. Centrum pro dopravu a energetiku vítá podporu nízkopříjmových obyvatel s tím, že je třeba u těchto skupin osob v další fázi podpořit také komplexní renovace domů.

Program navazuje na populární Nová zelená úsporám, která běží od roku 2014 a zejména v minulém roce zažila obrovský zájem ze strany žadatelů. Proto byla potřeba zajistit dodatečný zdroj financování. Nová zelená úsporám Light bude nově financována z Modernizačního fondu, kde byl vytvořen speciální podprogram HOUSEnerg. Celkově by mělo být k dispozici zhruba 55 mld. korun do roku 2030. V první vlně má být podle MŽP vyčleněno 1,5 miliardy, což odpovídá podpoře pro zhruba 10 tisíc domácností.

Současný program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na pořízení fotovoltaiky, či tepelných čerpadel a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti domů. Nastavení programu však představuje překážku pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé totiž musí často financovat větší část nákladů ze svého a dotace bývá proplacena až zpětně. Proto na tuto formu podpory nedosáhnou ti nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Eva Mariničová, odbornice na evropské fondy z CDE, řekla:

„Peníze na boj proti energetické krizi tu jsou, to je dobrá zpráva. Kvitujeme snahu MŽP zacílit pomoc na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Je potřeba zajistit, aby výše dotace byla skutečně až 100 % přímých realizačních výdajů a stala se tak opravdu dostupnou. Zároveň by stát neměl zapomenout na komplexní energetické renovace domů nízkopříjmových skupin obyvatel, na které není tato podpora vyčleněna.”