Na otázky CzechIndustry odpovídá Pavel Semirád, výkonný ředitel společnosti Saint-Gobain ADFORDS CZ

Nedávno jste zahájili provoz nové plně automatizované linky Sázava, v níž vyrábíte netkané textilie ze skleněného vlákna. Řekněte nám o ní více.

Nová linka Sázava posílí výrobu netkaných textilií ze skleněného vlákna na dvojnásobek dnešních kapacit. Investice dosáhla téměř 1 mld. Kč.  Samotná linka je dlouhá 100 m a je zakončená plně automatizovaným balením. K zajištění nepřetržitého chodu výroby ji obsluhuje 28 lidí.

Jak dlouho trvala její příprava a realizace, s jakými hlavními problémy jste se potýkali? Příprava trvala přibližně 3 roky a samotná výstavba pak 9 měsíců. Některé fáze příprav ovlivnil Covid, ale nejsložitější a nejnáročnější částí projektu bylo správné nastavení automatizace a řízení linky.

Sklo a textilie, jde to vůbec dohromady?

Adfors a jeho výrobky (perlinka, tapety, netkané textilie apod.) jsou důkazem toho, že toto spojení výborně funguje a to již po 70 let. Na druhou stranu máte pravdu, že pro mnoho lidí je toto spojení stále těžko představitelné a textilní tkaniny mají spojené s tradičními materiály (bavlna, polyester apod.).

Co vše zahrnuje výrobní program litomyšlského závodu?

Litomyšl má 2 sklářské vany s kapacitou takřka 100 tisíc tun skla ročně. Převážná část této produkce je zpracovávána interně do široké škály technických tkanin tj. perlinek, pletenin, sklovláknitého vliesu (netkaná textilie), adhesivních pásků pro sádrokartony apod. Vyrábíme zde také skané příze a sekané vlákno.

Jaký je rozdíl mezi tkanými a netkanými textiliemi?

Tkaná textilie se vyznačuje vazbou, která vzniká překřížením dvou soustav nití navzájem na sebe kolmých, tj. osnovy a útku. Naopak netkaná textilie v naší výrobě sklovláknitých vliesů znamená, že jednotlivá vlákna jsou orientována nahodile. Je to výroba technicky podobná papírenskému průmyslu.

Kde mají vaše výrobky uplatnění?

My se zaměřujeme především na stavebnictví. Náš výrobek zpravidla slouží jako nosná část – výztuž systému. Najdete ho v izolacích/zateplovacích systémech, střešních krytinách, sádrokartonech, podlahových krytinách, v pozemních komunikacích, ale vyrábíme i výrobky dekorativní jako jsou designové tapety nebo výrobky pro automobilový a letecký průmysl. Jedná se tedy o trh, který sleduje moderní trendy jako lehké konstrukce, snižování energetické náročnosti a komfort bydlení.

Automatizace a digitalizace jsou fenoménem doby. Linka Sázava je toho dokladem. Jak je to s dalšími provozy?

Pro oba závody při investicích jdeme cestou využívaní nejlepších dostupných technologií. Závod v Hodonicích patří dlouhodobě k výrobě s vysokou mírou automatizace. Například v minulém roce jsme spustili investici s kolaborativním robotem na automaticky naváděném podvozku AGV. Tento robot pomohl výrazně s ergonomií, tedy eliminoval ruční manipulaci cívek se skleněným vláknem.

Z tiskových zpráv vím, že velkou pozornost věnujete ekologii a životnímu prostředí vůbec. Můžete to více konkretizovat?

Naše závody jak v Litomyšli, tak v Hodonicích jsou vlastně součástí relativně malých obcí a dokonce i místních biotopů. Jsme tedy sousedy, a také se podle toho chováme. Za posledních 5 let se nám podařilo snížit spotřebu respektive čerpání vod o desítky % a to jak investicemi, změnou technologie, ale také změnou našeho přístupu. Odpadní vody interně čistíme a vracíme zpět do výrobního procesu.  Interně tak recirkulujeme více jak 40 % vod. Daří se nám to díky unikátnímu systému srážení, flotací a biologického dočištění vod. Dále využíváme záchytné nádrže na dešťovou vodu, kterou upravujeme a opět využíváme jak vodní zdroj. Díky provozování recyklační linky zrecyklujeme více jak 50 % všech produkovaných sklovláknitých odpadů, díky čemuž vyrobíme kvalitní recyklát, který využíváme pro zpětné založení do van. Tím šetříme nejen přírodní zdroje, ale zároveň snižujeme energetickou náročnost procesu tavení. Dlouhodobá udržitelnost je pro nás důležité téma, ve kterém vidíme smysl a dlouhodobou budoucnost. Proto mnoho našich projektů cílí na tuto oblast.

Česko se dnes potýká s nedostatkem zaměstnanců. Jakou filozofii a s jakými výsledky jste přijali, aby lidé u vás byli spokojeni a nekoukali lidově řečeno po lepším?

Dlouhodobě říkáme, že Adfors je silný díky lidem. Vážíme si lidí, kteří pro firmu pracují a vytváříme jim k tomu adekvátní pracovní podmínky. Jsme konsistentní v názorech, a to co říkáme, také děláme. Držíme filozofii nadstandardních výdělků a řady benefitů. Pracujeme na jejich odborném rozvoji. Naučili jsme se s lidmi lépe komunikovat a pomoci jim v dobrém zapracování na pozice, které dnes na trhu nejsou tak běžné, jako například tkadlena nebo tahač skleněného vlákna. Za poslední 3 roky jsme navýšili počet zaměstnanců o stovky, takže věřím, že úspěšní v náborování jsme.

Zaujala mne akce Mladý talent, kterou pořádáte. Jaké cíle sleduje?

Tato akce je organizována v rámci všech závodů Saint Gobain v České republice. Podstatou je podpořit, rozvíjet a spojit mladé lidi z různých závodů SG v ČR.  Dát jim možnost sdílet zkušenosti z jejich mateřské společnosti a pracovat na společném projektu, který následně představí nejvyššímu vedením SG ČR. Máme již 10-ti letou zkušenost s programem a mezi klíčovými lídry absolventy tohoto talent programu.

S předcházejícím úzce souvisí společenská odpovědnost vůči lidem a místu, kde působíte. Jak konkrétně?

Být partnerem v regionu je pro nás velmi důležité. Je to místo, kde naši zaměstnanci žijí a i z tohoto důvodu, chceme podávat pomocnou ruku. Od roku 2014 podporujeme skrze ADFORS Grant lokální projekty, kterých již bylo více jak 67. V rámci Adfors grantu se zapojují i naši zaměstnanci a hlasují pro projekty. Je to velmi dobré propojení. Realizujeme také projekty s městy Litomyšl i Hodonice a v obou lokalitách podporujeme nemocnice, dobrovolné hasiče, sportovní organizace a menší spolky. Velmi často je podpora v řádu set tisíc korun, nejedná se tedy o gigantické částky. Snažíme se být blízko a pomoci hlavně rychle a tam, kde je to třeba.

Jste součástí skupiny Saint-Gobain. Představte nám ji.

Saint Gobain je  světový lídr v lehkých konstrukcích a udržitelném stavebnictví, společnost navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují udržitelnost a výkonnost. Závazek skupiny je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. V roce 2021 měl obrat 44,2 miliard eur, zaměstnává 167 000 osob a působí v 75 zemích

V čem vidíte hlavní přednosti být součástí velké a silné mezinárodní skupiny?

Je to dle mého stabilita, schopnost překonat těžká období. Zároveň je zde mnoho příležitostí pro lidi, jejich rozvoj a kariéru. Je to inspirativní nejen z pohledu technického, ale i kulturního.

Přítomnost je známá, do budoucnosti hledíme, napsal kdysi klasik. Co plánujete z pohledu rozvoje společnosti v blízké i vzdálenější budoucnosti?

Ve 4Q tohoto roku nás čeká investice do generální opravy sklářské vany, která je spojená s částečnou elektrifikací. Dojde tak k určitému nahrazení plynu zelenou elektrickou energii. Je to změna, která je i pro nás přelomová a z pohledu dnešní situace s dodávkami NG i klíčová do budoucnosti. Dále investujeme a budeme investovat do rozšíření výroby stavebních mřížek (perlinek) v našem závodě v Hodonicích.

Zdroj: časopis   CzechIndustry 2/2022