Podle nového průzkumu Accenture přináší přechod do cloudu a vývoj cirkulárních produktů a služeb firmám přístup k řadě finančních, společenských a environmentálních výhod.

Na základě analýzy společnosti Accenture založené na jejích zkušenostech s podporou udržitelné migrace do cloudu zpráva The Green Behind the Cloud nastiňuje, jak mohou společnosti získávat hodnoty z ekologického používání a provozu cloudových služeb. Ukazuje, že přechod do cloudu přináší významnou redukci uhlíkové zátěže. Konkrétně o 5,9 % snižuje celkové emise IT, což znamená téměř 60 milionů tun CO2 ročně; pro lepší představu – toto číslo odpovídá tomu, že z provozu zmizí 22 milionů automobilů.

„Kromě významného dopadu na životní prostředí přinášejí udržitelná cloudová řešení také nesporné byznysové výhody, spočívající ve zlepšené flexibilitě a agilitě IT řešení při současném snížení nákladů na IT,“ říká Martin Trčka, Senior Manager z Accenture ČR.

Podle zprávy se udržitelnost a finanční výhody migrace do cloudu budou lišit na základě výběru poskytovatele cloudu, celkové míry a ambicióznosti optimalizací a úrovně udržitelnosti inovací podpořených cloudem.

Podniky při snaze o zvyšování ziskovosti čelí tlaku na řešení velkých socioekonomických výzev a na přechod k odpovědnějším a udržitelnějším postupům. V nejnovější studii Accenture Strategy-UNGC 59 % generálních ředitelů uvedlo, že dnes ve svých provozech využívají nízkouhlíkovou a obnovitelnou energii a 44 % z nich plánuje pro svou společnost neutrální (nulovou) uhlíkovou budoucnost. Dvě třetiny navíc považují technologie jako cloud za kritické faktory pro urychlení změn a uskutečnění svých závazků.

„Společnosti rychle přecházejí do cloudu kvůli inovacím a úsporám nákladů, ale udržitelnost by měla  být také považována za jeden z klíčových faktorů. Neexistuje však univerzální přístup – firmy musí rozumět migraci, designu a technickým rozhodnutím, která přímo určí, jak udržitelná jsou jejich řešení a jaké výhody přinášejí,“ uvádí Martin Trčka z Accenture ČR.

Accenture poskytuje klientům, kteří mají zájem o posílení svého zeleného indexu, modul Green Cloud Advisor jako součást platformy myNav. Zpráva přichází v zápětí po oznámení vzniku projektu Accenture Cloud First, který má klientům ze všech průmyslových odvětví pomoci rychle se stát tzv. „cloud first“ podniky a urychlit své digitální transformace. Celou zprávu naleznete na adrese: www.accenture.com/greencloud.