Zatímco dříve na propan-butanu vařily hlavně domácnosti, dnes se toto palivo stalo ekonomicky zajímavou alternativou k elektřině i v menších firmách. Smysl má všude tam, kde není dostupná přípojka zemního plynu. Podnikatelé si cení hlavně nezávislosti na distribučních sítích, což oceňují třeba stánky s občerstvením, vysoké výhřevnosti a nízké ceny čistého propanu. Ten se v poslední době hojně používá v gastronomii. Nejde ale jen o kuchyňské provozy, hitem je propan třeba i u pražíren kávy.

Mnoho malých firem začíná objevovat propan-butan, respektive čistý propan jako palivo, které představuje vhodnou a ekonomicky výhodnější alternativu k elektřině. Ve srovnání se zemním plynem zase vyniká mnohem vyšší výhřevností. Má proto smysl hlavně tam, kde je potřeba větší množství energie. Zatímco 1 m3 zemního plynu poskytne zhruba 34 MJ energie, stejné množství čistého propanu 88 MJ. Odpadají přitom náklady na vybudování plynové přípojky k distribuční síti a jedinou investicí do infrastruktury je pouze plynové vedení z vnějšího skladu láhví ke spotřebiči.

LPG levněji přímo od dodavatele

Zatímco velké firmy, penziony a horské chaty často využívají propan z velkých externích zásobníků, menším firmám nejčastěji stačí běžné 10kilogramové nebo větší 33kilogramové láhve. Hlavně 10kilogramové láhve jsou k dostání ve většině hobbymarketů a u benzinových pump, ekonomicky zajímavější variantou je však jejich závoz přímo dodavatelem. „U nejběžnějších desetikilových láhví vychází rozvoz pro nejmenší zákazníky se spotřebou nižších jednotek láhví měsíčně zhruba o patnáct procent levněji než jejich nákup v prodejních místech. V případě vyšších odběrů nebo při dodávkách větších třiatřicetikilových láhví je pak cenový rozdíl ještě výraznější – třicet procent a více,“ popisuje výhody přímých závozů Jiří Karlík ze společnosti Primagas s tím, že firmy a podnikatelé dosahují dalších časových i finančních úspor už jen tím, že si nemusejí láhve vozit sami.

Láhve je v případě potřeby možné zapojit do série. Více láhví s propanem se tak propojí pomocí automatického ventilu do jedné baterie, čímž se eliminuje zbytečné přerušení dodávky plynu při vyšší spotřebě, a tedy příliš častých výměnách prázdných láhví. „To může být výhodné v případech, kdy by výpadek spojený s výměnou láhve ovlivnil potřebný technologický proces – třeba ve sklárnách, keramických dílnách a podobných provozech,“ doplnil Jiří Karlík. U závozu od renomovaného dodavatele máte navíc záruku kvalitní údržby i plnění tlakových láhví, ale i kontrolu jejich správného, a tedy bezpečného umístění ve firemním provozu.

Čisté palivo pro přípravu pokrmů

Přední dodavatelé již většinou plní láhve nikoliv směsí propan-butanu, ale pouze čistým propanem, který je cenově naprosto srovnatelný. Jeho výhodou je pak kromě vysoké výhřevnosti také nižší bod varu. Zatímco v láhvi s klasickou směsí propan-butanu by v zimě v mrazivém počasí mohl zůstávat nespotřebovaný zbytek butanu, čistý propan spotřebujete beze zbytku. Spalování propanu je také čistší, díky čemuž je vhodný pro gastronomické provozy, protože nezanechává skvrny na hrncích a dalším nádobí.

Propan praží kávu, opéká kebab nebo připravuje asfalt

Výhřevný propan se díky svým vlastnostem dobře uplatňuje v celé řadě oborů. Využívají ho stánky s občerstvením, bistra, sklárny i pražírny. Používá se do plynových topidel všech druhů, při pracích na střechách či na silnicích nebo třeba v obalovnách asfaltu. Například právě zmiňované pražírny kávy zažívají v poslední době rozmach.

„S trochou nadsázky lze říci, že každá lepší kavárna si chce kávu také sama pražit. A pro energeticky náročné pražení kávy se propan velmi hodí. V posledních letech jsme začali propan dodávat do desítek takových provozoven,“ popisuje Jiří Karlík. Nejedná se samozřejmě jen o pražírny. Za zmínku stojí kupříkladu občerstvení s kebabem, která i na malých městech rostou jako houby po dešti. „I zde zaznamenáváme velký nárůst zákazníků. Tam, kde není přípojka na zemní plyn, volí provozovatel velmi často propan jakožto výkonnou a levnou alternativu elektřiny,“ uzavírá Jiří Karlík.