Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil koncem listopadu nové regulované složky cen zemního plynu na další rok. U velkých odběratelů dochází na distribučním území největšího českého distributora, společnosti GasNet, k poklesu regulované složky. Pro firmy a velké podniky je to v současném období vysokých cen energií pozitivní informace. Těm největším odběratelům zemního plynu, mezi kterými jsou i teplárenské společnosti, může klesnout regulovaná část ceny až o 6 procent.  

Pokles regulované ceny za distribuci

Přes současné vyšší ceny energií zůstává pro celou řadu tepláren jedinou skutečně reálnou a dostupnou náhradou za uhlí zemní plyn, který se aktuálně při výrobě tepla využívá pouze z jedné čtvrtiny. Předpokládá se, že podíl plynu na výrobě tepla by se měl v několika příštích letech nejméně zdvojnásobit.

„Pokles regulovaných cen za distribuci pro velké odběratele zemního plynu pro rok 2022 svědčí o efektivní péči o naši plynárenskou soustavu. Podíl regulované složky na celkové ceně plynu je v současné době zhruba pětinový a pokles ceny je důležitý signál zejména pro teplárenské společnosti, které plánují v příštích letech nahradit uhlí právě zemním plynem,“ říká Vít Šorm, vedoucí útvaru regulace společnosti GasNet.

Plynaři už s teplárnami spolupracují

Nezbytnou součástí úspěšného přechodu na zemní plyn je úzká a efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů. V loňském roce bylo proto podepsáno Memorandum o spolupráci při dekarbonizaci teplárenství mezi Teplárenským sdružením České republiky a Českým plynárenským svazem, mezi jehož členy patří i společnost GasNet.

„Díky společnému projektu s teplárenskými společnostmi se můžeme dobře připravit na budoucí kapacitní požadavky na naši plynárenskou soustavu. Aktivně komunikujeme s více než stovkou tepláren a 41 z nich potvrzuje svůj zájem o budoucí využívání zemního plynu. Přes současnou složitou situaci ohledně cen energií, která se ale obecně považuje za dočasnou, zůstává i nadále plyn nejdostupnější alternativou. A protože realizace větších projektů může trvat i několik let, není už na co čekat,“ dodává Andrej Prno, ředitel operativního Asset Managementu GasNetu s tím, že v této společnosti vytvořili speciální tým odborníků, kteří jsou připraveni všem zájemcům o navýšení odběru nebo o připojení k distribuční soustavě okamžitě pomoci.