Český energetický sektor je silně závislý na Rusku. V rámci snižování této závislosti bude nezbytná diverzifikace energetického portfolia a maximalizace využití obnovitelných zdrojů včetně vodíku a biometanu. Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group a.s., která je jedinou společností na tuzemském trhu s tímto obnovitelným plynem, hodlá výrazně posílit investování skupiny do nových produkčních míst. V současné situaci cítí jako „morální povinnost“ přispět takto co nejrychleji ke stabilitě a energetické bezpečnosti Česka.

Energetická stabilita Evropy je v troskách a bezpečnostní situace je nejhorší od druhé světové války. Součástí agrese, kterou rozpoutalo Rusko, je i strategické využívání jeho výsadního postavení na trhu s energetickými komoditami, zejména se zemním plynem.

Energetická závislost na Rusku

O závislosti Evropy na ruském zemním plynu toho bylo napsáno již mnoho. 30–40 % z celkové spotřeby zemního plynu v Evropské unii přiteče plynovody z Ruska. Česká republika podle dat ČSÚ v roce 2021 vyprodukovala pouze 2 % z celkového objemu plynu, který spotřebuje. Zbytek byl dovezen přímo či nepřímo z Ruska. V absolutním peněžním vyjádření je to plyn v hodnotě více než 65 miliard korun. 65 miliard korun bylo vyplaceno Ruské federaci – 65 miliard korun, které potenciálně financují ruskou válečnou agresi na Ukrajině.

Biometan a OZE jako cesta k osamostatnění

Každá země v Evropě se snaží vymyslet co nejrychlejší cestu, jak se vymanit ze závislosti na ruském plynu. Důvody pro to jsou environmentální, morální a politicko-bezpečnostní. Prvním a nezbytným krokem na této cestě jistě bude nahrazování ruského plynu vším, co bude po ruce. Krátkodobě možná uhlím a stlačeným zemním plynem z jiných zemí. V dlouhodobějším horizontu se ovšem jeví jako nejrozumnější varianta sázka na zelené plyny, tedy vodík a biometan. Tyto obnovitelné zdroje energie totiž mají, mimo jejich šetrnosti k životnímu prostředí, ještě další přidanou hodnotu – přispívají k energetické soběstačnosti.

„Vyrazme vstříc obnovitelné energii. Místo financování průmyslu fosilních paliv vytvářejme pracovní místa přímo tady, u nás v Evropě.“ Frans Timmermans, viceprezident EU

Nový plán Evropské unie na osamostatnění členských státu od ruského plynu REPowerEU počítá s výraznou rolí obnovitelných zdrojů energie již v blízké budoucnosti. Do roku 2030 by se měla produkce biometanu v EU navýšit jedenáctkrát oproti hodnotě z roku 2020. Biometan by tak měl pokrývat 20 % z objemu plynu, který je momentálně importován z Ruska. Výkonný viceprezident pro Green Deal Frans Timmermans to vidí jasně: „Vyrazme vstříc obnovitelné energii rychlostí světla! Obnovitelné zdroje jsou levné, čisté a prakticky nevyčerpatelné. Navíc místo toho, abychom financovali průmysl fosilních paliv, budeme vytvářet pracovní místa tady, u nás v Evropě. Putinova válka na Ukrajině jen demonstruje nutnost akcelerace přechodu na zelenou energii.“

Morální povinnost jednat

O dlouhodobých dopadech současné krize (která navíc nepříjemně navázala na krizi covidovou) na každého z nás si je dobře vědom i Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group a.s. Ta již několik let jako jediná v Česku vyrábí strategicky nezbytný biometan. Nabízí tedy unikátní know-how pro produkci tohoto plnohodnotného, obnovitelného ekvivalentu fosilního zemního plynu. Biometan se navíc vyrábí lokálně, čímž vznikají i nová pracovní místa, a spolu s vodíkem představuje jedinou možnou alternativu k zemnímu plynu.

V rámci urychleného přispění ke stabilizaci energetické soběstačnosti v Česku se proto nyní skupina EFG jakožto lídr na trhu rozhodla akcelerovat vývoj již rozjednaných projektů pro výrobu tohoto zeleného plynu. Podle slov šéfa EFG Voltra vede současná situace a následný růst ceny energetických komodit, zejména zemního plynu, ke „změně ekonomické pozice skupiny EFG“ a „výraznému růstu tržeb“. Za „morální povinnost“ pak považuje část těchto výnosů nasměrovat do rozvoje dalších produkčních jednotek biometanu. Doplnil také, že tým EFG usilovně pracuje na možnostech zajištění dalšího kapitálu pro financování rychlejšího rozvoje biometanového sektoru v Česku.

„Vzhledem k bezpečnostní a energetické situaci v Evropě cítím jako morální povinnost maximálně zintenzivnit investice do rozvoje našich nových projektů pro produkci biometanu, a tím uspíšit jejich dokončení. Chceme tak co nejvíce přispět ke stabilitě a energetické bezpečnosti České republiky a okolních států.“ Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group a.s.

Před vypuknutím války na Ukrajině měla EFG v plánu mít do roku 2026 v provozu pět biometanových stanic. Nyní usiluje o to, aby svůj plán překonala a produkčních míst uvedla do provozu více. Ve všech výše zmíněných stanicích se navíc bude tento zelený plyn vyrábět z vytříděného gastroodpadu, který si EFG sama zajišťuje prostřednictvím projektu Třídím gastro. Celý jeho obchodní proces přitom 100% naplňuje princip oběhového hospodářství. Z vytříděněného gastroodpadu se vyrábí bioplyn, který se posléze upgraduje na biometan. Dále vzniká teplo, které se dá použít k vytápění přilehlých zastavěných oblastí, elektřina pro celé Česko a digestát využívaný jako certifikované bio hnojivo. Celý proces je tak kompletně bezodpadový a udržitelný.