Společnost BASF jako první chemická firma na světě zpřístupní údaje o uhlíkové stopě všech svých produktů od úplného počátku výrobního procesu až do momentu, kdy se výrobek dostává do rukou zákazníka.

„Udržitelnost a digitalizace tvoří základní stavební kameny naší firemní strategie. Přesné a transparentní určení uhlíkové stopy je přínosné pro naše zákazníky, kteří se stále intenzivněji zabývají otázkou ochrany klimatu. Představuje totiž efektivní nástroj pro snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Společnost BASF začala s určováním uhlíkové stopy svých produktů již v roce 2007 a díky vlastnímu digitálnímu řešení je schopna tyto hodnoty vypočítat pro každý ze svých přibližně 45 000 produktů. Zpřístupňování těchto údajů spustí BASF ve vybraných segmentech během následujících měsíců, do konce roku 2021 pak data zveřejní pro celé své produktové portfolio.

Tento krok je dalším z řady opatření, jimiž BASF naplňuje cíl udržet při růstu produkce až do roku 2030 celkový objem emisí konstantní a zároveň obhájit svou pozici lídra inovací. Značného úspěchu v oblasti udržitelnosti dosáhla BASF již mezi lety 1990 a 2018, kdy stlačila vlastní emise skleníkových plynů v absolutním množství o 50 %, a specifické emise dokonce o 75 %.

V posledních letech BASF zavádí technologie umožňující přechod na cirkulární ekonomiku. Jde mimo jiné o metodu přidávání obnovitelných zdrojů do stávajících výrobních postupů nebo chemickou recyklaci plastů. „Oba tyto projekty kombinují ekonomický, společenský a environmentální přínos a oba již našly tržní uplatnění. Naše produkty z recyklátu či biomasy přitom vykazují vlastnosti přinejmenším zcela srovnatelné s výrobky z fosilních surovin,“ doplňuje Filip Dvořák.

Význam, který pro BASF mají udržitelná řešení se silným inovativním elementem, odrážejí investice skupiny. „Dnes máme produktů tohoto typu více než 14 000, jejich hodnota dosahuje v obratu přes 15,5 miliard eur. Naší snahou je tuto hodnotu neustále navyšovat, proto jsme pro tento progresivní segment vyčlenili 60 % rozpočtu na výzkum a vývoj. Na českém trhu se díky tomu podílíme na digitalizaci zemědělství, zákazníkům dále dodáváme čtyřcestné katalyzátory či speciální materiály snižující hmotnost, a tím i spotřebu automobilu,“ uzavírá Filip Dvořák.

Obr. Česká BASF nabízí udržitelné řešení také v rámci zemědělství