Dne 29. listopadu 2020 se uskutečnil první komerční nákladní let, jehož spotřebu paliva zcela pokrylo tzv. udržitelné letecké palivo (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Boeing 777F společnosti Lufthansa Cargo s označením LH8406 odletěl v 8:10 z Frankfurtu do Šanghaje, odkud se následně do hesenské metropole vrátil. Tento první CO2 neutrální nákladní let byl uskutečněn díky spolupráci společností DB Schenker a Lufthansa Cargo, které při něm mimo jiné přepravily zboží společnosti Siemens Healthineers AG.

Společnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo se v listopadu 2020 zavázaly k udržitelné letecké dopravě a shodly se v otázkách životního prostředí a na jejich společné podpoře – včetně odklonu od fosilních paliv v nákladní letecké dopravě.

„Navzdory nejtěžší krizi, která kdy zasáhla letecký průmysl, se společnosti Lufthansa Cargo a DB Schenker postavily čelem k odpovědnosti za ochranu klimatu a vypravily svůj první nákladní let z Frankfurtu do Šanghaje s využitím zcela udržitelného alternativního paliva. To je důležitý signál, že společnosti hledí do budoucnosti navzdory všem obavám a přijímají důležité kroky k zajištění ekologičtější letecké dopravy,“ říká Andreas Scheuer, spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury.

„Co se týče ochrany životního prostředí v nákladní letecké dopravě, jsme již dále, než si mnozí myslí, což můžeme dokázat historicky prvním CO2 neutrálním nákladním letem. Se začátkem letního letového řádu roku 2021 bude společnost DB Schenker nabízet CO2 neutrální letecké přepravy v rámci standardní nabídky služeb. DB Schenker je jako poskytovatel logistických služeb prostředníkem mezi výrobci zboží a aerolinkami, díky čemuž můžeme principy ochrany klimatu uvádět do praxe. Jsem přesvědčen, že po tzv. zelených přepravách je velká poptávka a těším se, kdo nás v tomto směru bude následovat,“ říká Jochen Thewes, CEO společnosti DB Schenker.

„Tímto letem se zavazujeme k intenzivnějšímu výzkumu a využívání udržitelného leteckého paliva, aby se právě tohoto alternativního paliva v budoucnu vyrábělo dostatečné množství. Kromě investic do moderní nákladní flotily přispívá náš závazek k CO2 neutrálnímu letu také k plnění Cílů udržitelnosti OSN v oblasti klimatu. Společnost Lufthansa Cargo bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně a aktivně přijímá opatření, aby tuto odpovědnost splnila a ulevila tak životnímu prostředí,“ vysvětluje Peter Gerber, CEO společnosti Lufthansa Cargo.

„Dostávat naše lékařské technologie a důležité náhradní díly tam, kde je to naléhavě potřeba, a také být vždy spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a jejich pacienty, je naší nejvyšší prioritou. O to víc nás těší, že naši logističtí partneři vysílají důležitý signál a chtějí do budoucna přispívat k tomu, aby byla letecká nákladní doprava šetrnější ke klimatu. Jedná se o důležitý krok směrem k udržitelným způsobům dopravy,“ říká Dr. Frank Debus z Customer Services Managed Logistics ve společnosti Siemens Healthineers.

Označení Sustainable Aviation Fuel (SAF) odkazuje na udržitelný, syntetický kerosin. V současné době se vyrábí hlavně z biomasy, jako například z udržitelných nebo recyklovatelných rostlinných a kuchyňských olejů. V budoucnu budou k dispozici také obnovitelná paliva, která nejsou na rostlinné bázi. Nejznámějším výrobním procesem je takzvaný koncept „power-to-liquid“ (PtL) založený na obnovitelné elektřině, vodě a CO2.

Využíváním SAF se zcela předejde emisím CO2 z letu s běžným leteckým benzínem. Během spalování v motoru se uvolňuje pouze CO2, který byl předtím odstraněn z atmosféry, například růstem rostlin. SAF je tedy první skutečnou alternativou k leteckým palivům na fosilní bázi a také klíčem ke klimaticky nezávadnému a CO2 neutrálnímu leteckému provozu.

Společnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo se navíc účastní projektů zalesňování jako kompenzace emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, které vznikají při výrobě biomasy, zpracování nebo přepravách SAF. Tím je zajištěno, že lety jsou z hlediska skleníkových plynů skutečně neutrální.

SAF lze přidávat do běžného leteckého petroleje jako takzvané přídavné palivo, a je proto praktické a vhodné pro každodenní použití bez nutnosti úprav letadla nebo dodavatelského řetězce. Z tohoto důvodu je do systému doplňování paliva na frankfurtském letišti přimícháváno množství SAF odpovídající požadavkům na palivo pro lety z Frankfurtu do Šanghaje a zpět. Každé letadlo, které je z tohoto systému natankováno, tak spotřebuje i malé množství SAF.

Jedná se první společný krok na cestě k odklonu od fosilních paliv v letecké přepravě, na kterém se firmy dohodly v listopadu loňského roku. Cílem spolupráce je mimo jiné pravidelná výměna informací a podpora technologií šetrných k životnímu prostředí, jako je právě SAF. Společnosti DB Schenker a Lufthansa Cargo spojily začátek svých CO2 neutrálních letů s výzvou přepravcům, poskytovatelům logistických služeb, leteckým společnostem a také politikům, aby spolupracovali na rozšiřování výroby a infrastruktury udržitelného leteckého paliva a zvýšili tak jeho dostupnost. Obě společnosti tak jdou příkladem, od léta 2021 budou v letovém řádu pravidelně realizovat CO2 neutrální letecké přepravy.